Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Tjenester i forbindelse med reklamekampagner 2022/S 093-255552

Kort beskrivelse

Der skal gennemføres en samfundskampagne, som skal motivere borgere til at tage aktivt del i de mest udsatte børn og unges liv. Kampagnen skal oplyse om de forskellige måder, man kan bidrage på over for denne gruppe. Kampagnen skal vise vigtigheden af, at flere tager del i ansvaret over for børn og unge, hvor der er truffet afgørelse om anbringelse uden for hjemmet, aflastning eller national bortadoption. Det primære formål med kampagnen er at oplyse om de forskellige måder, hvorpå borgerne kan bidrage, og derigennem også få flere til at engagere sig. Kampagneaktiviteterne skal målrettes de borgere, der potentielt kan motiveres til at tage del i hverdagen for de mest udsatte børn og unge ved at påtage sig specifikke opgaver jf. serviceloven og (fra april 2023) den kommende barnets lov. Konkret kan det for eksempel dreje sig om at blive aflastningsfamilie, venskabsfamilie, plejefamilie eller adoptivfamilie.

Læs mere
Ordregiver Socialstyrelsen
Annonceret 13-05-2022 kl. 00.00
Sidst ændret 13-05-2022 kl. 10.00
Deadline 08-06-2022 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:255552-2022:TEXT:DA:HTML
Leveringssted DANMARK
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse