Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Transporttjenester (ikke affaldstransport) 2022/S 093-255427

Kort beskrivelse

Udbuddet vedrører kørsel af de af ordregivers borgere, der er bevilliget specialkørsel i henhold til relevant lovhjemmel. Der vil derfor være tale om borgere, som har brug for kørsel, da de på grund af en fysisk og/eller psykisk nedsat funktionsevne ikke selv er i stand til at køre bil, gå eller tage offentlig transport til tilbuddene. Kørslen består primært af ad-hoc kørsel, af børn, unge, voksne og ældre borgere i ikke faste ruter. Kørslen finder som udgangspunkt sted på hverdage i tidsrummet kl. 08.00-16.00 hele året rundt, men der kan i meget begrænset omfang forekomme kørsler uden for dette tidsrum. Tilbudsgiveren skal forvente, at mange af borgerne vil have brug for hjælp til at komme imellem kantsten og afhentnings-/afleveringsstedet, og dermed fx skal følges til/fra hoveddøren og til/fra venteværelset, ligesom at en stor del af borgerne vil benytte rollator eller kørestol.

Læs mere
Ordregiver Fællesindkøb Midt
Annonceret 13-05-2022 kl. 00.00
Sidst ændret 13-05-2022 kl. 10.00
Deadline 17-06-2022 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:255427-2022:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Østjylland
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse