Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Virksomhed i forbindelse med rydning og hygiejne i by- og landområder og lignende tjenester 2022/S 150-430059

Kort beskrivelse

Vejdirektoratet udbyder vintertjeneste på statsvejnettet i form af glatførebekæmpelse og snerydning med lastbil type I, II og III. Udbuddet omfatter 81 delaftaler, der hver især består af en rute.

Udbuddet er et genudbud. Den 3. marts 2022 annullerede Vejdirektoratet udbud af vintertjeneste, der var offentliggjort ved udbudsbekendtgørelse af 2022/S 028-071768. Den 29. juni 2022 annullerede Vejdirektoratet udbud af vintertjeneste, der var offentliggjort ved udbudsbekendtgørelse 2022/S 073-195826.

Nærværende udbudsmateriale indeholder væsentlige ændringer af udbudsmaterialet, der blev offentliggjort 8. april 2022. Af udbudsbilag A fremgår en oplistning af de materielle ændringer. Udbudsbilag A er alene en hjælp til tilbudsgiver, der opfordres til at læse det samlede materiale nøje. Ved uoverensstemmelse mellem udbudsbilag A og det øvrige udbudsmateriale, har angivelserne i de relevante afsnit i det øvrige udbudsmateriale forrang.

Læs mere
Ordregiver Vejdirektoratet
Annonceret 05-08-2022 kl. 00.00
Sidst ændret 05-08-2022 kl. 10.01
Deadline 18-08-2022 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:430059-2022:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Hovedstaden, Sjælland, Syddanmark, Midtjylland, Nordjylland
Dokumenttype Bekendtgørelse om ændringer eller supplerende oplysninger

Udbudsbekendtgørelse (18-07-2022)

Virksomhed i forbindelse med rydning og hygiejne i by- og landområder og lignende tjenester 2022/S 136-389336

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:389336-2022:TEXT:DA:HTML
Kort beskrivelse

Vejdirektoratet udbyder vintertjeneste på statsvejnettet i form af glatførebekæmpelse og snerydning med lastbil type I, II og III. Udbuddet omfatter 81 delaftaler, der hver især består af en rute.

Udbuddet er et genudbud. Den 3. marts 2022 annullerede Vejdirektoratet udbud af vintertjeneste, der var offentliggjort ved udbudsbekendtgørelse af 2022/S 028-071768. Den 29. juni 2022 annullerede Vejdirektoratet udbud af vintertjeneste, der var offentliggjort ved udbudsbekendtgørelse 2022/S 073-195826.

Nærværende udbudsmateriale indeholder væsentlige ændringer af udbudsmaterialet, der blev offentliggjort 8. april 2022. Af udbudsbilag A fremgår en oplistning af de materielle ændringer. Udbudsbilag A er alene en hjælp til tilbudsgiver, der opfordres til at læse det samlede materiale nøje. Ved uoverensstemmelse mellem udbudsbilag A og det øvrige udbudsmateriale, har angivelserne i de relevante afsnit i det øvrige udbudsmateriale forrang.

Læs mere
Ordregiver Vejdirektoratet
Annonceret 18-07-2022 kl. 00.00
Sidst ændret 18-07-2022 kl. 10.00
Deadline 17-08-2022 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:389336-2022:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Hovedstaden, Sjælland, Syddanmark, Midtjylland, Nordjylland
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse

Bekendtgørelse om ændringer eller supplerende oplysninger (30-05-2022)

Virksomhed i forbindelse med rydning og hygiejne i by- og landområder og lignende tjenester 2022/S 103-290207

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:290207-2022:TEXT:DA:HTML
Kort beskrivelse

Vejdirektoratet udbyder vintertjeneste på statsvejnettet i form af glatførebekæmpelse og snerydning med lastbil og traktor. Udbuddet omfatter 81 delaftaler, der hver især består af en rute.

Udbuddet er et genudbud. Vejdirektoratet annullerede den 3. marts 2022 udbud af vintertjeneste, der blev offentliggjort ved udbudsbekendtgørelse af 2022/S 028-071768. Udbudsmaterialet indeholder væsentlige ændringer, og tilbudsgivere opfordres derfor til at læse materialet nøje.

__

Ordregiver inviterer interesserede aktører til informationsmøde, jf. pkt. VI.3 nedenfor.

Læs mere
Ordregiver Vejdirektoratet
Annonceret 30-05-2022 kl. 00.00
Sidst ændret 30-05-2022 kl. 10.01
Deadline 27-05-2022 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:290207-2022:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Hovedstaden, Sjælland, Syddanmark, Midtjylland, Nordjylland
Dokumenttype Bekendtgørelse om ændringer eller supplerende oplysninger

Udbudsbekendtgørelse (13-04-2022)

Virksomhed i forbindelse med rydning og hygiejne i by- og landområder og lignende tjenester 2022/S 073-195826

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:195826-2022:TEXT:DA:HTML
Kort beskrivelse

Vejdirektoratet udbyder vintertjeneste på statsvejnettet i form af glatførebekæmpelse og snerydning med lastbil og traktor. Udbuddet omfatter 81 delaftaler, der hver især består af en rute.

Udbuddet er et genudbud. Vejdirektoratet annullerede den 3. marts 2022 udbud af vintertjeneste, der blev offentliggjort ved udbudsbekendtgørelse af 2022/S 028-071768. Udbudsmaterialet indeholder væsentlige ændringer, og tilbudsgivere opfordres derfor til at læse materialet nøje.

__

Ordregiver inviterer interesserede aktører til informationsmøde, jf. pkt. VI.3 nedenfor.

Læs mere
Ordregiver Vejdirektoratet
Annonceret 13-04-2022 kl. 00.00
Sidst ændret 13-04-2022 kl. 10.00
Deadline 27-05-2022 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:195826-2022:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Hovedstaden, Sjælland, Syddanmark, Midtjylland, Nordjylland
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse

Forhåndsmeddelelse (01-04-2022)

Virksomhed i forbindelse med rydning og hygiejne i by- og landområder og lignende tjenester 2022/S 065-170253

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:170253-2022:TEXT:DA:HTML
Kort beskrivelse

Vejdirektoratet annullerede den 3. marts 2022 udbud af vintertjeneste med henblik på at gennemføre visse ændringer og tilpasninger af udbudsmaterialet. Vejdirektoratet påtænker at gennemføre et snarligt genudbud med offentliggørelse primo april 2022. Udbuddet omfatter en række delkontrakter om udførelse af vintertjeneste på statsvejnettet i form af glatførebekæmpelse og snerydning med samtidig glatførebekæmpelse indenfor bestemte geografiske områder.

__

Vejdirektoratet inviterer interesserede aktører til informationsmøde, jf. del II.2.4 nedenfor.

Læs mere
Ordregiver Vejdirektoratet
Annonceret 01-04-2022 kl. 00.00
Sidst ændret 01-04-2022 kl. 10.00
Deadline
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:170253-2022:TEXT:DA:HTML
Leveringssted DANMARK
Dokumenttype Forhåndsmeddelelse