Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Rapport om indretning af plejeboliger med henblik på smitteforebyggelse og bekæmpelse af ensomhed

I den politiske aftale om udmøntning af 56 mio. kr. til Det Gode Ældreliv i december 2020 er der afsat midler til en række initiativer på ældreområdet i perioden 2020-2022. Som et led i puljen, afsætter Bolig- og Planstyrelsen 750.000 kr. til en rapport om, hvordan plejeboligers fysiske rammer kan medvirke til at forebygge smitte under fremtidige pandemier og smitteudbrud og samtidig understøtte beboernes sociale liv.

Opgaven består i at tilrettelægge og gennemføre en rapport om, hvordan plejeboliger kan indrettes, så indretningen både tilgodeser hensynet til smitteforebyggelse og hensynet til bekæmpelse af ensomhed blandt beboerne.

Åbn udbudsdetaljer (gældende version 08-04-2022) Luk udbudsdetaljer (gældende version 08-04-2022)
Titel Rapport om indretning af plejeboliger med henblik på smitteforebyggelse og bekæmpelse af ensomhed
Dokumenttype Varer og tjenesteydelser uden klar grænseoverskridende interesse
Opgavebeskrivelse I den politiske aftale om udmøntning af 56 mio. kr. til Det Gode Ældreliv i december 2020 er der afsat midler til en række initiativer på ældreområdet i perioden 2020-2022. Som et led i puljen, afsætter Bolig- og Planstyrelsen 750.000 kr. til en rapport om, hvordan plejeboligers fysiske rammer kan medvirke til at forebygge smitte under fremtidige pandemier og smitteudbrud og samtidig understøtte beboernes sociale liv.

Opgaven består i at tilrettelægge og gennemføre en rapport om, hvordan plejeboliger kan indrettes, så indretningen både tilgodeser hensynet til smitteforebyggelse og hensynet til bekæmpelse af ensomhed blandt beboerne.
Annonceret 18-03-2022 kl. 13.15
Deadline 22-04-2022 kl. 23.55
Udbudstype Udbud under tærskelværdierne
Opgavetype Tjenesteydelser
Tildelingskriterier Bedste forhold mellem pris og kvalitet
Uddybning af tildelingskriterier Se afsnit 5.1 i annonceringsbetingelser.
Dokumenter
Ordregiver Bolig- og Planstyrelsen
Skønnet kontraktsum 750000 DKK
Adresse Carsten Niebuhrs Gade 43
1577
København V
CPV kode 73000000-2 - Forsknings- og udviklingsvirksomhed og hermed beslægtet konsulentvirksomhed
73210000-7 - Konsulentvirksomhed inden for forskning
Udbudsform Offentligt/åbent udbud
SMV venligt Ja
Kontaktperson David S. Christensen
Kontakt E-mail: dsch@bpst.dk
Telefon: +45 41717777
Modtagers firmanavn Bolig- og Planstyrelsen
Adresse for modtagelse af tilbud almenbolig@bpst.dk
Åbn kommentarer til ændringer eller aflysning Luk kommentarer til ændringer eller aflysning


[18-03-2022 13:19:15]
Rettelse af filformater.
[08-04-2022 15:46:02]
Svar på spørgsmål modtaget den 7. april 2022.

Åbn tidligere version 18-03-2022 Luk tidligere version 18-03-2022
Titel Rapport om indretning af plejeboliger med henblik på smitteforebyggelse og bekæmpelse af ensomhed
Dokumenttype Varer og tjenesteydelser uden klar grænseoverskridende interesse
Opgavebeskrivelse I den politiske aftale om udmøntning af 56 mio. kr. til Det Gode Ældreliv i december 2020 er der afsat midler til en række initiativer på ældreområdet i perioden 2020-2022. Som et led i puljen, afsætter Bolig- og Planstyrelsen 750.000 kr. til en rapport om, hvordan plejeboligers fysiske rammer kan medvirke til at forebygge smitte under fremtidige pandemier og smitteudbrud og samtidig understøtte beboernes sociale liv.

Opgaven består i at tilrettelægge og gennemføre en rapport om, hvordan plejeboliger kan indrettes, så indretningen både tilgodeser hensynet til smitteforebyggelse og hensynet til bekæmpelse af ensomhed blandt beboerne.
Annonceret 18-03-2022 kl. 13.15
Deadline 22-04-2022 kl. 23.55
Udbudstype Udbud under tærskelværdierne
Opgavetype Tjenesteydelser
Tildelingskriterier Bedste forhold mellem pris og kvalitet
Uddybning af tildelingskriterier Se afsnit 5.1 i annonceringsbetingelser.
Dokumenter
Ordregiver Bolig- og Planstyrelsen
Skønnet kontraktsum 750000 DKK
Adresse Carsten Niebuhrs Gade 43
1577
København V
CPV kode 73000000-2 - Forsknings- og udviklingsvirksomhed og hermed beslægtet konsulentvirksomhed
73210000-7 - Konsulentvirksomhed inden for forskning
Udbudsform Offentligt/åbent udbud
SMV venligt Ja
Kontaktperson David S. Christensen
Kontakt E-mail: dsch@bpst.dk
Telefon: +45 41717777
Modtagers firmanavn Bolig- og Planstyrelsen
Adresse for modtagelse af tilbud almenbolig@bpst.dk
Åbn tidligere version 18-03-2022 Luk tidligere version 18-03-2022
Titel Rapport om indretning af plejeboliger med henblik på smitteforebyggelse og bekæmpelse af ensomhed
Dokumenttype Varer og tjenesteydelser uden klar grænseoverskridende interesse
Opgavebeskrivelse I den politiske aftale om udmøntning af 56 mio. kr. til Det Gode Ældreliv i december 2020 er der afsat midler til en række initiativer på ældreområdet i perioden 2020-2022. Som et led i puljen, afsætter Bolig- og Planstyrelsen 750.000 kr. til en rapport om, hvordan plejeboligers fysiske rammer kan medvirke til at forebygge smitte under fremtidige pandemier og smitteudbrud og samtidig understøtte beboernes sociale liv.

Opgaven består i at tilrettelægge og gennemføre en rapport om, hvordan plejeboliger kan indrettes, så indretningen både tilgodeser hensynet til smitteforebyggelse og hensynet til bekæmpelse af ensomhed blandt beboerne.
Annonceret 18-03-2022 kl. 13.15
Deadline 22-04-2022 kl. 23.55
Udbudstype Udbud under tærskelværdierne
Opgavetype Tjenesteydelser
Tildelingskriterier Bedste forhold mellem pris og kvalitet
Uddybning af tildelingskriterier Se afsnit 5.1 i annonceringsbetingelser.
Dokumenter
Ordregiver Bolig- og Planstyrelsen
Skønnet kontraktsum 750000 DKK
Adresse Carsten Niebuhrs Gade 43
1577
København V
CPV kode 73000000-2 - Forsknings- og udviklingsvirksomhed og hermed beslægtet konsulentvirksomhed
73210000-7 - Konsulentvirksomhed inden for forskning
Udbudsform Offentligt/åbent udbud
SMV venligt Ja
Kontaktperson David S. Christensen
Kontakt E-mail: dsch@bpst.dk
Telefon: +45 41717777
Modtagers firmanavn Bolig- og Planstyrelsen
Adresse for modtagelse af tilbud almenbolig@bpst.dk
Åbn tidligere version 18-03-2022 Luk tidligere version 18-03-2022
Titel Rapport om indretning af plejeboliger med henblik på smitteforebyggelse og bekæmpelse af ensomhed
Dokumenttype Varer og tjenesteydelser uden klar grænseoverskridende interesse
Opgavebeskrivelse I den politiske aftale om udmøntning af 56 mio. kr. til Det Gode Ældreliv i december 2020 er der afsat midler til en række initiativer på ældreområdet i perioden 2020-2022. Som et led i puljen, afsætter Bolig- og Planstyrelsen 750.000 kr. til en rapport om, hvordan plejeboligers fysiske rammer kan medvirke til at forebygge smitte under fremtidige pandemier og smitteudbrud og samtidig understøtte beboernes sociale liv.

Opgaven består i at tilrettelægge og gennemføre en rapport om, hvordan plejeboliger kan indrettes, så indretningen både tilgodeser hensynet til smitteforebyggelse og hensynet til bekæmpelse af ensomhed blandt beboerne.
Annonceret 18-03-2022 kl. 13.15
Deadline 22-04-2022 kl. 23.55
Udbudstype Udbud under tærskelværdierne
Opgavetype Tjenesteydelser
Tildelingskriterier Bedste forhold mellem pris og kvalitet
Uddybning af tildelingskriterier Se afsnit 5.1 i annonceringsbetingelser.
Dokumenter
Ordregiver Bolig- og Planstyrelsen
Skønnet kontraktsum 750000 DKK
Adresse Carsten Niebuhrs Gade 43
1577
København V
CPV kode 73000000-2 - Forsknings- og udviklingsvirksomhed og hermed beslægtet konsulentvirksomhed
73210000-7 - Konsulentvirksomhed inden for forskning
Udbudsform Offentligt/åbent udbud
SMV venligt Ja
Kontaktperson David S. Christensen
Kontakt E-mail: dsch@bpst.dk
Telefon: +45 41717777
Modtagers firmanavn Bolig- og Planstyrelsen
Adresse for modtagelse af tilbud almenbolig@bpst.dk