Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Sundhedsvæsen i øvrigt 2022/S 093-257479

Kort beskrivelse

Ordregiver udbyder en rammeaftale efter light-regimet opdelt i tre delaftaler. Tilbudsgiver kan maksimalt få tildelt én delaftale (men kan byde på en eller flere eller alle delaftaler). Udbuddet vedr. hjælperordninger til patienter med kronisk respirationsinsufficiens, fælles hjælperordninger til respirationsbehandling, jf. sundhedslovens § 79 og hjælp, jf. servicelovens §§ 83, 85, 95 eller 96. Udbuddet omfatter børneordninger, men ikke BPA-ordninger. Leverandørerne skal overtage eksisterende hjælperordninger og medarbejdere, der overdrages efter virksomhedsoverdragelsesloven, samt løbende etablere nye hjælperordninger. Ydelserne omfatter overvågning, behandling og respiratorisk pleje i op til 12 eller 24 timer. Ordningerne omfatter faglærte/ufaglærte medarbejdere samt yderligere faggrupper. Ydelserne udføres som udgangspunkt i patientens hjem. Hjælperne skal dog følge patienten til aktiviteter udenfor hjemmet., eks. ved indlæggelse.

Læs mere
Ordregiver Region Syddanmark
Annonceret 13-05-2022 kl. 00.00
Sidst ændret 13-05-2022 kl. 10.01
Deadline 13-06-2022 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:257479-2022:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Syddanmark, Midtjylland
Dokumenttype Sociale og andre specifikke tjenesteydelser - offentlige kontrakter

Forhåndsmeddelelse (16-03-2022)

Sundhedsvæsen i øvrigt 2022/S 053-138066

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:138066-2022:TEXT:DA:HTML
Kort beskrivelse

Udbuddet omhandler hjælperordninger til patienter med kronisk respirationsinsufficiens samt fælles hjælperordninger, hvor patienter modtager hjælp til respirationsbehandling efter Sundhedslovens § 79 og hjælp efter servicelovens §§ 83, 85, 95 eller 96. Udbuddet omfatter ikke patienter med BPA-ordninger.

Udbuddet omfatter levering af ufaglærte hjælpere (der ikke har en sundhedsfaglig autorisation) og faglærte hjælpere (der har en sundhedsfaglig autorisation), til patienter med kronisk respirationshjælp hjemboende i Region Syddanmark, der behandles og overvåges i eget hjem.

Udbuddet omfatter hjælperordninger tilknyttet Respirationscenter Syd (RCS) og Respirationscenter Vest (RCV). Den respiratoriske overvågning omfatter både maske-, tracheostomi- og respiratorbehandling som er ordineret overvågning fra en læge på RCS eller RCV.

Læs mere
Ordregiver Region Syddanmark
Annonceret 16-03-2022 kl. 00.00
Sidst ændret 16-03-2022 kl. 09.00
Deadline
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:138066-2022:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Syddanmark
Dokumenttype Forhåndsmeddelelse