Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Konsultation og behandling hos alment praktiserende læger 2022/S 010-021827

Kort beskrivelse

Der ønskes bud på den fulde drift af almen lægepraksis, hvor Tilbudsgiver modtager fast betaling pr. tilmeldt patient pr. år. Øvrige vilkår er i alt væsentligt svarende til de vilkår, som er beskrevet i den til enhver tid gældende overenskomst om almen praksis mellem Praktiserende Lægers Organisation og Regionernes Lønnings- og Takstnævn. Region Midtjylland forventer derfor et fremtidigt sundhedstilbud med en kvalitet svarende til en almen praksis, som drives på almindelige vilkår.

Læs mere
Ordregiver Region Midtjylland
Annonceret 14-01-2022 kl. 00.00
Sidst ændret 14-01-2022 kl. 09.01
Deadline 11-02-2022 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:021827-2022:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Midtjylland
Dokumenttype Sociale og andre specifikke tjenesteydelser - offentlige kontrakter