Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Køreskolevirksomhed 2022/S 010-021790

Kort beskrivelse

Dette udbud angår tildeling af en rammeaftale om levering af køreskoleundervisning til Beredskabsstyrelsen i Thisted. Aftalen omfatter kørekortkategorierne: C, B/E og C/E.

Der gøres særskilt opmærksom på, at FMI forventer, at det første hold af værnepligtige, der skal modtage køreskoleundervisning, starter allerede den 1. marts 2022.

Udbuddet gennemføres i overensstemmelse med reglerne om light-tjenesteydelser (light-regimet) i udbudslovens afsnit III (lov nr. 1564/2015 af 15. december 2015), jf. §§ 186-190, vedrørende indkøb af sociale og andre specifikke tjenesteydelser, der er anført i udbudsdirektivets bilag XIV (2014/24/EU), jf. udbudslovens § 7.

Læs mere
Ordregiver Forsvarsministeriet Materiel- og Indkøbsstyrelsen
Annonceret 14-01-2022 kl. 00.00
Sidst ændret 14-01-2022 kl. 09.01
Deadline 02-02-2022 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:021790-2022:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Nordjylland
Dokumenttype Sociale og andre specifikke tjenesteydelser - offentlige kontrakter