Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Forsikringstjenester 2022/S 010-019985

Kort beskrivelse

Rammeaftale om taksering af skader på Bygningsstyrelsens bygningsportefølje over hele landet. Opgaven vil primært omfatte større og komplekse skader og serieskader forårsaget af eksempelvis storme og skybrud.

Taksatorens opgave er, at fastlægge årsagen til og omfanget af skaden, forsikringsdækning, skadeopgørelse og efterfølgende projektledelse af reparationer og udbedre effektivt, således bygningen bringes tilbage i samme tilstand som inden skadens opståen.

Taksator skal foretage økonomisk kontrol af faktureringer samt regninger på den pågældende skade, samt sikre korrekt og rettidig afslutning af sagen.

Der henvises i øvrigt til udbudsmaterialet.

Læs mere
Ordregiver Bygningsstyrelsen
Annonceret 14-01-2022 kl. 00.00
Sidst ændret 14-01-2022 kl. 09.01
Deadline 17-02-2022 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:019985-2022:TEXT:DA:HTML
Leveringssted DANMARK
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse