Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Bortskaffelse og behandling af affald 2022/S 010-019777

Kort beskrivelse

Udbuddet vedrører transport og slutbehandling af affaldsfraktionerne murbrokker, beton, haveaffald og rødder og omfatter en årlig transport og slutbehandling af cirka:Den udbudte aftale har en løbetid på 4 år, med kontraktstart den 1. april 2022. For nærmere beskrivelse af de udbudte produkter, herunder de mindstekrav produkterne skal opfylde, henvises til kontraktbilag 1 - Kravspecifikation, og kontraktbilag 2 - Tilbudslisten, samt eventuelle rettelser og besvarelser af spørgsmål. Eventuelle spørgsmål og svar der er relevante indarbejdes i den endelige 

Læs mere
Ordregiver MORSØ KOMMUNE
Annonceret 14-01-2022 kl. 00.00
Sidst ændret 14-01-2022 kl. 09.01
Deadline 22-02-2022 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:019777-2022:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Nordjylland
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse