Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Ortopædisk fodtøj 2022/S 010-018031

Kort beskrivelse

Vordingborg Kommune inviterer hermed interesserede tilbudsgivere til at byde på Fællesudbud Sjællands (FUS) udbud omhandlende indkøb og levering af ortopædisk fodtøj og fodindlæg til visiterede borgere. FUS er et indkøbsfællesskab, der består af 16 kommuner, der i samarbejde gennemfører fælles udbud og skaber fælles rammer for indkøb. FUS-samarbejdet repræsenterer i alt 761.000 borgere. Udbuddet gennemføres efter proceduren ”offentligt udbud”, jf. udbudslovens afsnit I & II i henhold til proceduren i LOV nr. 1564 af 15/12/2015 (udbudsloven). Udbuddet vedrører indkøb og levering af ortopædisk fodtøj og fodindlæg til visiterede borgere i de ordregivende kommuner. Udbuddet opdeles i tre delaftaler med hver sit geografiske område med varierende antal kommuner, folketal og forbrug.

Læs mere
Ordregiver Vordingborg Kommune
Annonceret 14-01-2022 kl. 00.00
Sidst ændret 14-01-2022 kl. 09.00
Deadline 14-02-2022 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:018031-2022:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Sjælland
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse