Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

- Udendørs areal vedligehold - Brørup Sundhedscenter

Udendørs vedligehold af arealer omkring Brørup Sundhedscenter – omfatter både vedligehold af grønne arealer i vækstsæson samt glatførebekæmpelse og snerydning i vintersæson. Endvidere omfattes enkelte relaterede ydelser som f.eks. rensning af tagrender.

Ydelserne bliver på nuværende tidspunkt udført af ekstern leverandør.

Kontraktbilag 3: Kravspecifikation indeholder en uddybende beskrivelse af den udbudte Ydelse.

Udbuddet gennemføres elektronisk via Dansk Servicerådgivnings portal for elektronisk tilbudsafgivelse i EUS Complete Tender Management (CTM Systemet) på https://www.eusupply.com/dsr.asp. Tilbudsgiver skal selv tilmelde sig udbuddet via CTM Systemet. Kun tilbud modtaget via CTM Systemet vil komme i betragtning. Såfremt den ansøgende virksomhed ikke allerede er registreret i CTM systemet, skal dette gøres via hjemmesiden https://www.eu-supply.com/dsr.asp Når der er logget på CTM Systemet, skal der klikkes på linket »Offentliggjorte udbud« og det konkrete udbudfindes. Der fås adgang til udbuddet ved at trykke på knappen »Accepter«. Når udbuddet er valgt, skal der besvares en række spørgsmål/vedhæftes relevante dokumenter inden tilbudsfristen

Åbn udbudsdetaljer (gældende version 17-12-2021) Luk udbudsdetaljer (gældende version 17-12-2021)
Titel - Udendørs areal vedligehold - Brørup Sundhedscenter
Dokumenttype Varer og tjenesteydelser med klar grænseoverskridende interesse
Opgavebeskrivelse Udendørs vedligehold af arealer omkring Brørup Sundhedscenter – omfatter både vedligehold af grønne arealer i vækstsæson samt glatførebekæmpelse og snerydning i vintersæson. Endvidere omfattes enkelte relaterede ydelser som f.eks. rensning af tagrender.

Ydelserne bliver på nuværende tidspunkt udført af ekstern leverandør.

Kontraktbilag 3: Kravspecifikation indeholder en uddybende beskrivelse af den udbudte Ydelse.

Udbuddet gennemføres elektronisk via Dansk Servicerådgivnings portal for elektronisk tilbudsafgivelse i EUS Complete Tender Management (CTM Systemet) på https://www.eusupply.com/dsr.asp. Tilbudsgiver skal selv tilmelde sig udbuddet via CTM Systemet. Kun tilbud modtaget via CTM Systemet vil komme i betragtning. Såfremt den ansøgende virksomhed ikke allerede er registreret i CTM systemet, skal dette gøres via hjemmesiden https://www.eu-supply.com/dsr.asp Når der er logget på CTM Systemet, skal der klikkes på linket »Offentliggjorte udbud« og det konkrete udbudfindes. Der fås adgang til udbuddet ved at trykke på knappen »Accepter«. Når udbuddet er valgt, skal der besvares en række spørgsmål/vedhæftes relevante dokumenter inden tilbudsfristen
Annonceret 17-12-2021 kl. 16.00
Deadline 27-01-2022 kl. 14.00
Udbudstype Udbud under tærskelværdierne
Opgavetype Tjenesteydelser
Tildelingskriterier Bedste forhold mellem pris og kvalitet
Uddybning af tildelingskriterier Vægtning og underkriterier fremgår af udbudsmaterialet
Link til udbudsmateriale http://eu.eu-supply.com/ctm/Supplier/PublicPurchase/318644
Ordregiver Brørup Sundhedscenter
Udvælgelseskriterier Forud for tilbudsvurderingen foretager Ordregiver en egnethedsvurdering af de indkomne tilbud, med baggrund i de af tilbudsgiver fremsendte oplysninger og erklæringer som angivet nedenfor:

• Underskrevet tro og love-erklæring på, hvorvidt tilbudsgiver virksomhed har ubetalt forfalden gæld til det offentlige i henhold til Udbudslovens § 135, stk. 3 vedhæftes tilbuddet – Tro- og love-erklæringsskema tilgængeligt på dette udbud, kan anvendes
• Omsætning i seneste regnskabsår (oplysninger afgivet på tro og love og/eller vedhæftet dokumentation af revideret årsregnskab eller attesteret regnskabsoplysninger fra registreret eller statsautoriseret revisor)
• Egenkapital i senest regnskabsår (oplysninger afgivet på tro og love og/eller vedhæftet dokumentation af revideret årsregnskab eller attesteret regnskabsoplysninger fra registreret eller statsautoriseret revisor)
• Referenceliste (op til 5 ref.) over lign. opgaver som den udbudte, indeholdende kundenavn, kontraktperiode, kundeunderlag og opgavebeskrivelse

Oplysninger og erklæringer afgives som anført i afsnit 4.6 i udbudsbetingelserne.
Ordregiver vil udelukke en tilbudsgiver fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis tilbudsgiveren er omfattet de udelukkelsesgrunde, der er anført i Udbudslovens:

• § 135, stk. 3
Ordregiver vil udelukke en tilbudsgiver fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis tilbudsgiveren ikke opfylder følgende minimumskrav til egnethed:

Økonomisk og finansiel formåen:

1) Samlet årsomsætning (nettoomsætning) i det seneste afsluttede regnskabsår skal minimum være DKK 1.000.000 (eller tilsvarende i anden valuta).
2) Egenkapitalen i det seneste afsluttede regnskabsår skal minimum være Positiv (i DKK eller tilsvarende i anden valuta).

Dokumentation: Tilbudsgiver skal på anmodning fremsende dokumentation vedrørende ovenstående minimumskrav ved at fremlægge en underskrevet revisorerklæring eller tilbudsgivers seneste godkendte årsregnskab fra registreret eller statsautoriseret revisor indeholdende de relevante regnskabsoplysninger.

Teknisk og faglig formåen:

• Referencelisten skal minimum indeholde 2 reference der er udført i løbet af de sidste 3 år indenfor udendørs arealvedligehold (både grønne arealer i vækstsæson samt glatførebekæmpelse og snerydning i vintersæson)

Dokumentation: Tilbudsgiver skal på anmodning fremsende dokumentation vedrørende ovenstående minimumskrav ved at fremlægge udspecificeret referenceliste indeholdende: Navnet på referencens kontaktperson, samt telefonnummer og e-mail på referencens kontaktperson. Ordregiver forbeholder sig ret til at kontakte referencerne.

Kun konditionsmæssige tilbud der ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene i afsnit 3.1.1 og som opfylder minimumskravene til egnethed i afsnit 3.1.2, vil indgå i valg af leverandør i henhold til afsnit 3.2 Tildeling af Kontrakt
Adresse Fredensvej 3B
6650
Brørup
CPV kode 77314000-4 - Vedligeholdelse af arealer
77312000-0 - Fjernelse af ukrudt
77340000-5 - Træbeskæring og hækkeklipning
90610000-6 - Gaderengøring og -fejning
90620000-9 - Snerydning
90630000-2 - Isrydning
Udbudsform Offentligt/åbent udbud
Kontaktperson Pia Blæsbjerg
Kontakt E-mail: pia.blaesbjerg@d-s-r.dk
Telefon: +45 66133331
Åbn kommentarer til ændringer eller aflysning Luk kommentarer til ændringer eller aflysning

Kontaktinfo er Dansk Servicerådgivning på vegne af ordregiver