Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2021/S 230-607007

Kort beskrivelse

Banedanmark er ved at gøre klar til udbud på ServiceDesk og ServiceIntegrator som håndterer alle IT relaterede sager der har med den IT-infrastruktur at gøre som understøtter jernbanedriften i hele landet. Derfor afholdes der en markedsdialog for at skaffe yderligere oplysninger om markedssituationen ift. en fremtidig varetagelse af opgaven. Herunder ønsker Banedanmark at sikre udbudsmaterialet/kontrakten tager højde for de eksisterende markedsforhold, så markedets aktører får det bedst muligt grundlag at afgive tilbud på baggrund af.

Læs mere
Ordregiver Banedanmark
Annonceret 26-11-2021 kl. 00.00
Sidst ændret 26-11-2021 kl. 09.01
Deadline
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:607007-2021:TEXT:DA:HTML
Leveringssted DANMARK
Dokumenttype Vejledende periodisk bekendtgørelse - forsyningsvirksomhed