Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Rådgivning og undervisning i kortlægning og beregning af CO2-aftryk for nordjyske SMV’ere

Erhvervshus Nordjylland søger efter en kompetent leverandør til at give relevante virksomheder i Region Nordjylland et kursusforløb, der løfter både deres forståelse og deres praktiske kompetencer inden for kortlægning og beregning af CO2-aftryk.

Se mere i vedhæftede udbudsbeskrivelse.

Åbn udbudsdetaljer (gældende version 24-11-2021) Luk udbudsdetaljer (gældende version 24-11-2021)
Titel Rådgivning og undervisning i kortlægning og beregning af CO2-aftryk for nordjyske SMV’ere
Dokumenttype Varer og tjenesteydelser uden klar grænseoverskridende interesse
Opgavebeskrivelse Erhvervshus Nordjylland søger efter en kompetent leverandør til at give relevante virksomheder i Region Nordjylland et kursusforløb, der løfter både deres forståelse og deres praktiske kompetencer inden for kortlægning og beregning af CO2-aftryk.

Se mere i vedhæftede udbudsbeskrivelse.
Annonceret 24-11-2021 kl. 12.55
Deadline 06-12-2021 kl. 12.00
Udbudstype Udbud under tærskelværdierne
Opgavetype Tjenesteydelser
Tildelingskriterier Bedste forhold mellem pris og kvalitet
Uddybning af tildelingskriterier Den vindende tilbudsgiver findes efter en evaluering af hvert tilbuds tilbudspris og kvalitet, herunder erfaringer med nærværende opgave og indholdet i den tilbudte løsning.
Den vindende tilbudsgiver er den tilbudsgiver ordregiver vurderer, samlet set har afgivet det tilbud med det
bedste forhold mellem pris og kvalitet.
Dokumenter
Ordregiver Erhvervshus Nordjylland
Skønnet kontraktsum 85000 DKK
Adresse Niels Jernes Vej 10
9220
AALBORG Ø
WWW: www.ehnj.dk
CPV kode 48400000-2 - Programpakke til forvaltning af forretningstransaktioner og privatsager
Udbudsform Offentligt/åbent udbud
SMV venligt Ja
Kontaktperson Morten Bandholm Vinde
Kontakt E-mail: mbv@ehnj.dk
Telefon: +45 22435348