Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Rengøring 2021/S 228-600648

Kort beskrivelse

Dette udbud vedrører levering af rengøring til Frederiksberg Kommune, med brug af rengøringsmetoden Insta800. Udbuddet omfatter kommunens rådhus, kontorer skoler, SFO, klubber, daginstitutioner, dagpleje og tandpleje, kulturinstitutioner, biblioteker og en række øvrige institutioner.

Udbuddet gennemføres som et begrænset udbud i henhold til lov nr. 1564 af 15.12.2015, Udbudsloven . Det udbydes 3 delaftaler og prækvalificeres 6 ansøgere pr. delaftale. Det ønskes skabt et differentieret konkurrence felt, idet der udvælges mindst 2 virksomheder af typen ”lille virksomhed” og mindst 2 virksomheder af typen mellemstore virksomheder i henhold til Europa-Kommissionens definitioner (2003/361/EF):

I Budrunden vil de tildeling af de tre delaftaler ske separat med anvendelse at tildelingskriteriet økonomisk mest fordelagtige tilbud, hvor pris vægter 40 % og kvalitet 60%. Der skal afgives bud på en option på svanemærket rengøringsydelse i henhold til standard 076.

Læs mere
Ordregiver Frederiksberg Kommune
Annonceret 24-11-2021 kl. 00.00
Sidst ændret 24-11-2021 kl. 09.00
Deadline 21-12-2021 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:600648-2021:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Hovedstaden
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse