Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2021/S 204-533530

Kort beskrivelse

Økonomistyrelsen udbyder en kontrakt om tilrådighedsstillelse af et fællesstatslig system (også benævnt KIF) til understøttelse af, kontrastyrings-, indkøbs- og fakturahåndteringsprocessen. Systemet skal erstatte Økonomistyrelsens nuværende indkøbs- og faktureringsløsning. Systemet skal indgå som en del af Økonomistyrelsens system-portefølje på økonomiområdet.

Økonomistyrelsen vil være direkte kontraktpart med leverandøren. De enkelte statslige myndigheder og de statslige selvejende institutioner vil ved brug af systemet skulle indgå tilslutningsaftaler med Økonomistyrelsen.

Til brug for håndtering af ovenstående behov, ønsker Økonomistyrelsen tilrådighedstillelse af et etableret, moderne og brugervenligt standardsystem, der løbende vedligeholdes og udvikles i takt med standarder og best pratice på markedet.

Læs mere
Ordregiver Økonomistyrelsen
Annonceret 20-10-2021 kl. 00.00
Sidst ændret 20-10-2021 kl. 10.00
Deadline 16-11-2021 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:533530-2021:TEXT:DA:HTML
Leveringssted DANMARK
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse