Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Tømning af sivebrønde eller septiktanke 2021/S 199-519499

Kort beskrivelse

OBS! Tilbudsgiver bedes bemærke, at der skal afgives tilbud under den enkelte delaftale. Såfremt tilbudsgiver ønsker at afgive tilbud på mere en én delkontrakt, skal der afgives tilbud for hver af de delkontrakter, man ønsker at afgive tilbud på.

Generelle filer (Udbudsbetingelser, Kontraktudkast, Støtteerklæring og Erklæring om Ressourcestillelse) er placeret under den generelle mappe filer, hvorimod de bilag, der er specifikke på den pågældende delkontrakt, forefindes på fanebladet filer under den pågældende delkontrakt.

Udbuddet omfatter tømning af bundfældningstanke for henholdsvis Morsø Spildevand, Thisted Renseanlæg A/SD og Vandmiljø Randers A/S

Ordregiver Ordinære tømninger pr. år Ordinære tømninger med traktor, lille bil eller slamsuger pr. år Ordinære tømninger ved SPF-svinebesætninger pr. år

Morsø Spildevand A/S 1.745 stk. 40 stk. 6 stk.

Vandmiljø Randers A/S 2.700 stk. 10 stk. 0 stk.

Thisted

Renseanlæg A/S 4.600 stk. 300 stk. 4 stk.

Læs mere
Ordregiver Morsø Spildevand A/S
Annonceret 13-10-2021 kl. 00.00
Sidst ændret 13-10-2021 kl. 10.00
Deadline 11-11-2021 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:519499-2021:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Midtjylland, Nordjylland
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse