Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Tjenesteydelser i forbindelse med spildevand, affald, rengøring og miljøbeskyttelse 2021/S 199-519442

Kort beskrivelse

Udbuddet vedrører opgaven med at afhente og bortskaffe erhvervsaffald fra Unords skoler, der er beliggende på otte adresser i Nordsjælland (byerne Frederikssund, Helsingør, Hillerød og Kgs. Lyngby).

Opgaven omfatter om både afhentninger ved faste kørsler og afhentninger efter tilkald.

Udbuddet vedrører en samlet kontrakt med én leverandør. Kontraktens varighed er 4 år og 6 måneder, og den træder i kraft 1. januar 2022. Ordregiver har option på forlængelse i op til 12 måneder. Kontrakten kan endvidere opsiges begge parter med et varsel på 12 måneder, dog tidligst til ophør pr. 1. januar 2024.

Erhvervsaffaldet omfatter følgende fraktioner:

• Batterier

• Blandet byggeaffald

• Elektronik

• Fortroligt papir

• Glas

• Lyskilder

• Madaffald

• Metal

• Murbrokker - rene

• Pap

• Papir

• Plast

• Rent træ

• Restaffald

• Småt brandbart

Tilbudsgiver kan desuden tilbyde tillige at indsamle og bortskaffe en eller flere af følgende fraktioner (frivillige optioner):

• Bildæk

• Jernskrot

• Spånsug

Læs mere
Ordregiver Unord S/I
Annonceret 13-10-2021 kl. 00.00
Sidst ændret 13-10-2021 kl. 10.00
Deadline 11-11-2021 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:519442-2021:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Nordsjælland
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse