Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Stolper 2021/S 199-518237

Kort beskrivelse

As part of the forthcoming tender regarding the construction of deck piers and more for Marina City, Kolding, Kolding Municipality hereby invites manufacturers / dealers of piles to submit feedback on draft documents for part of the forthcoming tender as uploaded to the online documentshare portal iBinder (see link above). Kolding Municipality seeks to embrace the widest possible group of piles that are suitable, and can be produced in the necessary quantities, for the project. As part of this effort, Kolding Municipality wishes to receive technical and other feedback from the market, so that the forthcoming tender conditions for the construction of stage MC-E2B best fit the market for sustainable / recycled products. The tender for the purchase of piles (MC-E2B) is expected to be in the form of a framework agreement for the delivery of piles for the entire Marina City project.

Som en del af det kommende udbud vedrørende opførelse af dækmoler mm. til Marina City, Kolding opfordrer Kolding Kommune hermed producenter/forhandlere af pæle til at fremsende feedback på udkast til dokumenter for en del af det kommende udbud som uploadet til iBinder (se link ovenfor). Kolding Kommune søger at favne den bredest mulige gruppe af pæle der er egnede, og kan produceres i de nødvendige mængder, til projektet. Som en del af denne indsats ønsker Kolding Kommune at modtage teknisk og anden feedback fra markedet, så de kommende udbudsbetingelser for byggeriet af etape MC-E2B passer bedst muligt til markedet for bæredygtige/genbrugte produkter. Udbuddet af indkøb af pæle (MC-E2B) forventes at blive i form af en rammeaftale på levering af pæle til hele Marina City projektet.

Læs mere
Ordregiver Kolding Kommune
Annonceret 13-10-2021 kl. 00.00
Sidst ændret 13-10-2021 kl. 10.00
Deadline
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:518237-2021:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Sydjylland
Dokumenttype Forhåndsmeddelelse