Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Udbud af cafédrift hos tre caféer i Aarhus kommune, Sport og Fritid

Udbuddet omfatter forpagtning af café i henholdsvis:
- Fjordsgade forenings- og fritidshus, N.J. Fjordsgade 2, 8000 Aarhus C
- Aarhus Skøjtehal, Gøteborg Alle 15, 8200 Aarhus N
- Globus1, Gudrunsvej 3A, 8220 Brabrand
Opgaven omfatter:
- Drift af café for daglige brugere på adresserne
- Leverancer til møder og arrangementer
- Andre services efter aftale

Åbn udbudsdetaljer (gældende version 22-09-2021) Luk udbudsdetaljer (gældende version 22-09-2021)
Titel Udbud af cafédrift hos tre caféer i Aarhus kommune, Sport og Fritid
Dokumenttype Varer og tjenesteydelser uden klar grænseoverskridende interesse
Opgavebeskrivelse Udbuddet omfatter forpagtning af café i henholdsvis:
- Fjordsgade forenings- og fritidshus, N.J. Fjordsgade 2, 8000 Aarhus C
- Aarhus Skøjtehal, Gøteborg Alle 15, 8200 Aarhus N
- Globus1, Gudrunsvej 3A, 8220 Brabrand
Opgaven omfatter:
- Drift af café for daglige brugere på adresserne
- Leverancer til møder og arrangementer
- Andre services efter aftale
Annonceret 22-09-2021 kl. 13.13
Deadline 25-10-2021 kl. 13.00
Udbudstype Udbud under tærskelværdierne
Opgavetype Tjenesteydelser
Tildelingskriterier Bedste forhold mellem pris og kvalitet
Uddybning af tildelingskriterier Tildeling af Forpagtningskontrakterne sker på baggrund af nedenstående tre vægtede underkriterier: koncept 40%, kvalitet 40% og økonomiske forhold 20%. Se mere i udbudsmaterialet.
Link til udbudsmateriale https://www.ethics.dk/ethics/eo#/14f1f31d-fea1-42a8-bf06-8f199546e822/homepage
Ordregiver Aarhus Kommune, Sport og Fritid
Udvælgelseskriterier Det er i forhold til tilbudsgivers forelæggelse af listen over referencer med tilsvarende tjenesteydelser et MINDSTEKRAV, at tilbudsgiver kan dokumentere erfaring med minimum én sammenlignelig kunde – dvs. drift af en café, restaurant, catering eller et andet sted med salg af mad og drikkevarer.
For eventuelle ansøgere som ikke har erfaring som leverandør, er det et MINDSTEKRAV, at ansøger har været ansvarlig leder hos minimum én sammenlignelig kunde.

Det er i forhold til Egenkapitalen et MINDSTEKRAV at tilbudsgiver kan dokumentere en positiv egenkapital i minimum to ud af de sidste tre år.
Ved nyetablerede virksomheder oplyses egenkapitalen ved virksomhedens etablering.

Det er i forhold til Tro- og loveerklæringen et MINDSTEKRAV at tilbudsgiver ikke har ubetalt forfalden gæld til det offentlige på kr. 100.000 eller derover – eller, såfremt der er forfalden gæld, at der er indgået aftale med inddrivningsmyndighed om, at der er eller vil blive stillet sikkerhed for betaling af gælden.
Adresse Fjordsgade 2
8000
Aarhus C
CPV kode 55000000-0 - Tjenester i forbindelse med hotel, restaurant og detailhandel
Udbudsform Offentligt/åbent udbud
SMV venligt Ja
Kontaktperson Johanne Munch
Kontakt E-mail: jomn@aarhus.dk
Telefon: +45 29209019