Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Rådgivning inden for ingeniørvæsen og byggeri 2021/S 179-467131

Kort beskrivelse

Udbuddet vedrører rådgivningsydelser inden for projektering, udbud, byggeledelse, tilsyn og gennemførelse af opgaver af drifts- og anlægsopgaver i relation til fjernvarme, både varmeproduktion og varmedistribution, for Egedal Fjernvarme.

Ydelserne udbydes i to delkontrakter – henholdsvis:

• Delkontrakt 1 - Varmeproduktion og

• Delkontrakt 2 - Varmedistribution.

Ydelserne omfattet af Delkontrakt 1 - Varmeproduktion vil hovedsageligt omfatte rådgivning i forbindelse med opførsel og idriftsættelse af store varmepumper. Hermed menes projekter på en kapacitet på mellem 1 MW til 20 MW inklusive opførsel af bygninger, samt eventuelt solfangeranlæg.

Ydelserne omfattet af Delkontrakt 2 – Varmedistribution vil hovedsageligt omfatte rådgivning i forbindelse udvidelser af eksisterende fjernvarmenet. Rådgivningen omfatter bl.a. projektering, etablering og idriftsættelse af de nye fjernvarmenet.

Læs mere
Ordregiver Egedal Fjernvarme A/S
Annonceret 15-09-2021 kl. 00.00
Sidst ændret 15-09-2021 kl. 10.00
Deadline 11-10-2021 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:467131-2021:TEXT:DA:HTML
Leveringssted DANMARK
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse - forsyningsvirksomhed