Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Forsknings- og udviklingsvirksomhed og hermed beslægtet konsulentvirksomhed 2021/S 179-466927

Kort beskrivelse

Region Syddanmark ("Regionen") og De nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland ("GEUS") ønsker at indgå aftale med det formål at udvikle og afprøve et nyt geologisk modelleringskoncept. Den geologiske model skal danne grundlag for efterfølgende opstilling af grundvandsmodel til brug for risikovurdering af forureningsfaner og simulering af afværgeindsatsers effekt.

Samarbejdsaftalen indgås uden forudgående offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse, idet der er tale om en aftale om forskning og udvikling, der ikke er omfattet af udbudsloven, jf. dennes § 22.

Læs mere
Ordregiver Region Syddanmark
Annonceret 15-09-2021 kl. 00.00
Sidst ændret 15-09-2021 kl. 10.00
Deadline
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:466927-2021:TEXT:DA:HTML
Leveringssted DANMARK
Dokumenttype Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed