Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Tjenesteydelser i forbindelse med affald 2021/S 179-466355

Kort beskrivelse

Udbuddet vedrører indsamling og transport af affald i Frederikssund Kommune, for så vidt affaldsfraktionerne tømmes fra beholdere på hjul. Det drejer sig om indsamling af mad- og restaffald, kombineret plast-/mad- og drikkekartonaffald, glas-, papir-, metal-, samt papaffald ved enfamiliehuse og sommerhuse med individuel opsamling, etagebebyggelser, rækkehusområder, sommerhus- og kolonihaveområder med fælles opsamling, kommunale ejendomme (institutioner og virksomheder) samt mindre private virksomheder. Desuden drejer det sig om indsamling (ombytning) af miljøkasser fra enkelthusstande såvel som fra visse etagebebyggelser m.v., hvor der er et fælles opsamlingssted.

Læs mere
Ordregiver Frederikssund Kommune
Annonceret 15-09-2021 kl. 00.00
Sidst ændret 15-09-2021 kl. 10.00
Deadline 11-10-2021 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:466355-2021:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Nordsjælland
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse