Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Laboratorieundersøgelser 2021/S 179-466350

Kort beskrivelse

Fors A/S udbyder på vegne af følgende driftsselskaber levering af laboratorieydelser i forbindelse med råvand, drikkevand, spildevand og slam:

- Fors Vand Holbæk A/S (CVR 33 03 33 46)

- Fors Vand Lejre A/S (CVR 33 05 42 11)

- Fors Vand Roskilde A/S (CVR 32 83 78 59)

- Fors Spildevand Holbæk A/S (32 76 55 72)

- Fors Spildevand Lejre A/S (CVR 33 05 50 72)

- Fors Spildevand Roskilde (CVR 32 83 78 32)

Opgaven omfatter prøveudtagning og analyser af råvand, drikkevand, spildevand og slam, med dertil hørende supplerende ydelser. Der henvises til kravspecifikationen samt øvrige bilag til udbuddet for en mere detaljeret beskrivelse af opgavens omfang.

Læs mere
Ordregiver Fors A/S
Annonceret 15-09-2021 kl. 00.00
Sidst ændret 15-09-2021 kl. 10.00
Deadline 12-10-2021 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:466350-2021:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Sjælland
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse