Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Vanddistribution og beslægtede tjenester 2021/S 178-463953

Kort beskrivelse

Udbuddet vedrører indgåelse af rammeaftaler for ad-hoc entreprenørarbejde i forbindelse med reparation og renovering af eksisterende- eller etablering af nye vandledninger i DIN Forsyning A/S forsyningsområde. Udbuddet indeholder alle ydelser i forbindelse med jordentreprisens gennemførelse, dog eksklusive Ordregiver leverancer som er flg.:

• Alle materialer til rørledninger inkl. rør, fittings, afspærringsventiler, afmærkningsbånd,

• Støbejerndæksler til såvel brønde som ventiler

• Indmåling af vandledninger i åben grav m.m.

Arbejdsplanlægning for reparationsarbejder og de planlagte arbejder udarbejdes i samarbejde med jord- og rørentreprenøren og Ordregivers tilsyn For nærmere beskrivelse af de udbudte ydelser, herunder de mindstekrav ydelserne skal opfylde, henvises til bilag A - Kravspecifikationen og bilag B - Tilbudslisten, samt eventuelle rettelser og besvarelse af spørgsmål.

Læs mere
Ordregiver DIN Forsyning A/S
Annonceret 14-09-2021 kl. 00.00
Sidst ændret 14-09-2021 kl. 10.00
Deadline 26-10-2021 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:463953-2021:TEXT:DA:HTML
Leveringssted DANMARK, Sydjylland
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse