Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Byplanlægnings- og landskabsarkitektvirksomhed 2021/S 178-463785

Kort beskrivelse

Brøndby Kommune har igangsat en strategisk byudviklingsproces vedrørende udviklingen af Fremtidens Brøndby Strand. Brøndby Kommune ønsker med gennemførelsen af et parallelopdrag med tre udvalgte tværfaglige teams at få tre forslag til, hvordan det politisk vedtagne program kan omsættes til en udviklingsplan for Fremtidens Brøndby Strand og efterfølgende realiseres. De tre tværfaglige teams - som udvælges ved nærværende udbud - skal deltage i en proces, hvor borgere og interessenter i første del af parallelopdraget inviteres ind i maskinrummet for at kommentere på forslag og idéer til udviklingsplanen. Hvert team modtager et fast honorar på 500.000 DKK og der uddeles en supplerende bonus på 250.000 DKK til det bedste forslag til udviklingsplan. Der vil i medfør af udbuddet blive indgået tre identiske, parallelle delkontrakter med de tre tværfaglige teams. Der er knyttet en option på tilkøb af yderligere bistand til en maksimal værdi af 1.000.000 DKK til udbuddet.

Læs mere
Ordregiver Brøndby Kommune
Annonceret 14-09-2021 kl. 00.00
Sidst ændret 14-09-2021 kl. 10.00
Deadline 12-10-2021 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:463785-2021:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Københavns omegn
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse