Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2021/S 172-449431

Kort beskrivelse

Ordregiver udbyder en kontrakt på levering af en ESDH-løsning. Ordregivers fremadrettede strategi er at benytte en fælles ESDH-løsning til hele Ordregivers sagsmængde, der ikke hører hjemme i et egentligt fagsystem. Ordregivers ønsker en løsning, som enten er en servicebureauløsning (en SaaS/Cloud-løsning), eller en løsning hvor Ordregiver drifter løsningen selv, der understøtter den administrative sagsbehandling på tværs af alle Ordregivers forvaltninger. Løsningen skal understøtte sagsbehandlingen i alle typer af sager og på alle sagsområder. Både generelle administrative sager, alle former for borgersager, emnesager, personalesager, sager til den politiske behandling og sager med udgangspunkt i ejendomme og arealer.

Læs mere
Ordregiver Silkeborg Kommune
Annonceret 06-09-2021 kl. 00.00
Sidst ændret 06-09-2021 kl. 10.00
Deadline 15-10-2021 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:449431-2021:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Midtjylland
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse