Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Skive kommune – asfaltudbud 2022 - 2025

Den udbudte entreprise er et led i vedligeholdelse af asfaltbelægninger på kommuneveje, p-pladser og stier i Skive Kommune.

Arbejderne omfatter en rammeaftale for udførelse af varmblandet asfalt på kommunale veje og udføres i årene 2022 - 2025. Arbejderne på det udbudte vejnet skal udføres i tidsrummet 1. april indtil 31. oktober i entrepriseperioden. I entreprisens første 2 år udføres konkrete strækninger med beskrevne ydelser og stipulerede mængder. Fastlæggelse af vejstrækninger sker efterfølgende for de øvrige 2 år., samt eventuelt
options år. Desuden omfatter arbejderne vedligeholdelse af vejnettet i perioden 1.1.2022 – 31.12.2025.

Åbn udbudsdetaljer (gældende version 06-07-2021) Luk udbudsdetaljer (gældende version 06-07-2021)
Titel Skive kommune – asfaltudbud 2022 - 2025
Dokumenttype Udbud af bygge- og anlægsopgaver
Opgavebeskrivelse Den udbudte entreprise er et led i vedligeholdelse af asfaltbelægninger på kommuneveje, p-pladser og stier i Skive Kommune.

Arbejderne omfatter en rammeaftale for udførelse af varmblandet asfalt på kommunale veje og udføres i årene 2022 - 2025. Arbejderne på det udbudte vejnet skal udføres i tidsrummet 1. april indtil 31. oktober i entrepriseperioden. I entreprisens første 2 år udføres konkrete strækninger med beskrevne ydelser og stipulerede mængder. Fastlæggelse af vejstrækninger sker efterfølgende for de øvrige 2 år., samt eventuelt
options år. Desuden omfatter arbejderne vedligeholdelse af vejnettet i perioden 1.1.2022 – 31.12.2025.
Annonceret 17-06-2021 kl. 14.10
Deadline 09-07-2021 kl. 11.00
Udbudstype Udbud under tærskelværdierne
Opgavetype Bygge- og anlægsopgaver
Tildelingskriterier Økonomisk mest fordelagtige bud
Uddybning af tildelingskriterier Underkriterium A – Pris 70 %

Underkriterium B – Samarbejdsaftale 30%
Dokumenter
Ordregiver Skive Kommune
Adresse Rådhuspladsen 2
7800
Skive
CPV kode 45233222-1 - Vejbelægningsarbejde
45233142-6 - Reparation af veje
45233220-7 - Belægningsarbejde på veje
71631480-8 - Inspektion af veje
Udbudsform Offentlig licitation
SMV venligt Ja
Kontaktperson Antje Hansen
Kontakt E-mail: antje.hansen@sweco.dk
Telefon: +45 72207207
Modtagers firmanavn Skive Kommune, mødelokale Bølgegang, plan 1
Adresse for modtagelse af tilbud Rådhuspladsen 2, 7800 Skive
Åbn kommentarer til ændringer eller aflysning Luk kommentarer til ændringer eller aflysning


[30-06-2021 10:14:16]
Der er tilføjet et rettelsesblad 1
[02-07-2021 10:17:01]
Der er udgivet et rettelsesblad 2 med svar på spørgsmål
[06-07-2021 09:13:43]
Der er uploaded ny tilbudsliste - Ramme samt rettelsesblad 3

Åbn tidligere version 02-07-2021 Luk tidligere version 02-07-2021
Titel Skive kommune – asfaltudbud 2022 - 2025
Dokumenttype Udbud af bygge- og anlægsopgaver
Opgavebeskrivelse Den udbudte entreprise er et led i vedligeholdelse af asfaltbelægninger på kommuneveje, p-pladser og stier i Skive Kommune.

Arbejderne omfatter en rammeaftale for udførelse af varmblandet asfalt på kommunale veje og udføres i årene 2022 - 2025. Arbejderne på det udbudte vejnet skal udføres i tidsrummet 1. april indtil 31. oktober i entrepriseperioden. I entreprisens første 2 år udføres konkrete strækninger med beskrevne ydelser og stipulerede mængder. Fastlæggelse af vejstrækninger sker efterfølgende for de øvrige 2 år., samt eventuelt
options år. Desuden omfatter arbejderne vedligeholdelse af vejnettet i perioden 1.1.2022 – 31.12.2025.
Annonceret 17-06-2021 kl. 14.10
Deadline 09-07-2021 kl. 11.00
Udbudstype Udbud under tærskelværdierne
Opgavetype Bygge- og anlægsopgaver
Tildelingskriterier Økonomisk mest fordelagtige bud
Uddybning af tildelingskriterier Underkriterium A – Pris 70 %

Underkriterium B – Samarbejdsaftale 30%
Dokumenter
Ordregiver Skive Kommune
Adresse Rådhuspladsen 2
7800
Skive
CPV kode 45233222-1 - Vejbelægningsarbejde
45233142-6 - Reparation af veje
45233220-7 - Belægningsarbejde på veje
71631480-8 - Inspektion af veje
Udbudsform Offentlig licitation
SMV venligt Ja
Kontaktperson Antje Hansen
Kontakt E-mail: antje.hansen@sweco.dk
Telefon: +45 72207207
Modtagers firmanavn Skive Kommune, mødelokale Bølgegang, plan 1
Adresse for modtagelse af tilbud Rådhuspladsen 2, 7800 Skive
Åbn tidligere version 30-06-2021 Luk tidligere version 30-06-2021
Titel Skive kommune – asfaltudbud 2022 - 2025
Dokumenttype Udbud af bygge- og anlægsopgaver
Opgavebeskrivelse Den udbudte entreprise er et led i vedligeholdelse af asfaltbelægninger på kommuneveje, p-pladser og stier i Skive Kommune.

Arbejderne omfatter en rammeaftale for udførelse af varmblandet asfalt på kommunale veje og udføres i årene 2022 - 2025. Arbejderne på det udbudte vejnet skal udføres i tidsrummet 1. april indtil 31. oktober i entrepriseperioden. I entreprisens første 2 år udføres konkrete strækninger med beskrevne ydelser og stipulerede mængder. Fastlæggelse af vejstrækninger sker efterfølgende for de øvrige 2 år., samt eventuelt
options år. Desuden omfatter arbejderne vedligeholdelse af vejnettet i perioden 1.1.2022 – 31.12.2025.
Annonceret 17-06-2021 kl. 14.10
Deadline 09-07-2021 kl. 11.00
Udbudstype Udbud under tærskelværdierne
Opgavetype Bygge- og anlægsopgaver
Tildelingskriterier Økonomisk mest fordelagtige bud
Uddybning af tildelingskriterier Underkriterium A – Pris 70 %

Underkriterium B – Samarbejdsaftale 30%
Dokumenter
Ordregiver Skive Kommune
Adresse Rådhuspladsen 2
7800
Skive
CPV kode 45233222-1 - Vejbelægningsarbejde
45233142-6 - Reparation af veje
45233220-7 - Belægningsarbejde på veje
71631480-8 - Inspektion af veje
Udbudsform Offentlig licitation
SMV venligt Ja
Kontaktperson Antje Hansen
Kontakt E-mail: antje.hansen@sweco.dk
Telefon: +45 72207207
Modtagers firmanavn Skive Kommune, mødelokale Bølgegang, plan 1
Adresse for modtagelse af tilbud Rådhuspladsen 2, 7800 Skive
Åbn tidligere version 17-06-2021 Luk tidligere version 17-06-2021
Titel Skive kommune – asfaltudbud 2022 - 2025
Dokumenttype Udbud af bygge- og anlægsopgaver
Opgavebeskrivelse Den udbudte entreprise er et led i vedligeholdelse af asfaltbelægninger på kommuneveje, p-pladser og stier i Skive Kommune.

Arbejderne omfatter en rammeaftale for udførelse af varmblandet asfalt på kommunale veje og udføres i årene 2022 - 2025. Arbejderne på det udbudte vejnet skal udføres i tidsrummet 1. april indtil 31. oktober i entrepriseperioden. I entreprisens første 2 år udføres konkrete strækninger med beskrevne ydelser og stipulerede mængder. Fastlæggelse af vejstrækninger sker efterfølgende for de øvrige 2 år., samt eventuelt
options år. Desuden omfatter arbejderne vedligeholdelse af vejnettet i perioden 1.1.2022 – 31.12.2025.
Annonceret 17-06-2021 kl. 14.10
Deadline 09-07-2021 kl. 11.00
Udbudstype Udbud under tærskelværdierne
Opgavetype Bygge- og anlægsopgaver
Tildelingskriterier Økonomisk mest fordelagtige bud
Uddybning af tildelingskriterier Underkriterium A – Pris 70 %

Underkriterium B – Samarbejdsaftale 30%
Dokumenter
Ordregiver Skive Kommune
Adresse Rådhuspladsen 2
7800
Skive
CPV kode 45233222-1 - Vejbelægningsarbejde
45233142-6 - Reparation af veje
45233220-7 - Belægningsarbejde på veje
71631480-8 - Inspektion af veje
Udbudsform Offentlig licitation
SMV venligt Ja
Kontaktperson Antje Hansen
Kontakt E-mail: antje.hansen@sweco.dk
Telefon: +45 72207207
Modtagers firmanavn Skive Kommune, mødelokale Bølgegang, plan 1
Adresse for modtagelse af tilbud Rådhuspladsen 2, 7800 Skive