Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Regnskabs- og revisionsvirksomhed, skatterådgivning 2022/S 119-336359

Kort beskrivelse

Erhvervsstyrelsen modtager notifikationer vedrørende udenlandske direkte investeringer i andre EU-medlemsstater, jf. EU-forordning 2019/452 artikel 6, hvorefter styrelsen skal tage stilling til, hvorvidt Danmark har bemærkninger til investeringen fsva. angår trusler mod national sikkerhed eller offentlig orden. Erhvervsstyrelsen skal indkøbe et digitalt værktøj, som kan bruges til at screene virksomheder, herunder sammenstille ejerregistre og vise datterselskaber samt de reelle ejere af virksomheder på en overskuelig og lettilgængelig måde. Det digitale værktøj skal blandt andet kunne afdække hvorvidt globale investeringer i andre EU-lande har relation til Danmark, og kunne fremsøge relevante oplysninger om enkelte virksomheder, så der kan dannes et holistisk billede af en virksomhed.

Læs mere
Ordregiver Erhvervsstyrelsen
Annonceret 22-06-2022 kl. 00.00
Sidst ændret 22-06-2022 kl. 10.01
Deadline
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:336359-2022:TEXT:DA:HTML
Leveringssted DANMARK
Dokumenttype Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed (14-05-2021)

Regnskabs- og revisionsvirksomhed, skatterådgivning 2021/S 093-244817

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:244817-2021:TEXT:DA:HTML
Kort beskrivelse

Erhvervsstyrelsen modtager notifikationer vedrørende udenlandske direkte investeringer i andre EU-medlemsstater, jf. EU-forordning 2019/452 artikel 6, hvorefter styrelsen skal tage stilling til, hvorvidt Danmark har bemærkninger til investeringen fsva. angår trusler mod national sikkerhed eller offentlig orden. Erhvervsstyrelsen skal indkøbe et digitalt værktøj, som kan bruges til at screene virksomheder, herunder sammenstille ejerregistre og vise datterselskaber samt de reelle ejere af virksomheder på en overskuelig og lettilgængelig måde. Det digital værktøj skal blandt andet kunne afdække hvorvidt globale investeringer i andre EU-lande har relation til Danmark, og kunne fremsøge relevante oplysninger om enkelte virksomheder, så der kan dannes et holistisk billede af en virksomhed.

Læs mere
Ordregiver Erhvervsstyrelsen
Annonceret 14-05-2021 kl. 00.00
Sidst ændret 14-05-2021 kl. 10.01
Deadline
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:244817-2021:TEXT:DA:HTML
Leveringssted DANMARK
Dokumenttype Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed