Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

PRÆKVALIFIKATION Totalentreprise, opførelse af seniorbofællesskab, 24 boliger og fælleshus, Nykøbing Sj.

Opførelse af 24 almene seniorboliger med tilhørende fælleshus og udarealer. Nybyggeriet udgør samlet set 2040 m², heraf udgør fælleshuset 163 m².

Opgaven udbydes i henhold til Bekendtgørelse af lov om indhentning af tilbud på visse
offentlige og offentligt støttede kontrakter (tilbudsloven) §§ 15 a – 15 d og udbydes i begrænset licitation jf. Tilbudsloven med forudgående prækvalifikation, således at alle interesserede kan indsende ansøgning om at deltage.

Projektet udføres i totalentreprise med arkitekt-, landskabs- og ingeniørydelser i henhold til Danske Ark og F.R.I.’s ydelsesbeskrivelser; herunder udarbejdelse af indledende skitseforslag til brug for udvælgelse af et samlet totalentrepriseteam. Ydelserne vil blive præciseret og uddybet i udbudsmaterialet.

Byggeriet opføres inden for gældende regler for offentligt støttede almene ældreboliger og den samlede entreprisesum er budgetteret til ca. kr. 32,4 mio inkl. moms.

OK Fonden opfordrer hermed interesserede totalentreprenører til at søge prækvalifikation til udførelse af opgaven. OK Fonden påtænker at udvælge 5 totalentreprenører til at afgive tilbud.

Det fulde udbudsmateriale fremsendes efter udvælgelsen til de 5 udvalgte totalentreprenører.

Åbn udbudsdetaljer (gældende version 10-05-2021) Luk udbudsdetaljer (gældende version 10-05-2021)
Titel PRÆKVALIFIKATION Totalentreprise, opførelse af seniorbofællesskab, 24 boliger og fælleshus, Nykøbing Sj.
Dokumenttype Udbud af bygge- og anlægsopgaver
Opgavebeskrivelse Opførelse af 24 almene seniorboliger med tilhørende fælleshus og udarealer. Nybyggeriet udgør samlet set 2040 m², heraf udgør fælleshuset 163 m².

Opgaven udbydes i henhold til Bekendtgørelse af lov om indhentning af tilbud på visse
offentlige og offentligt støttede kontrakter (tilbudsloven) §§ 15 a – 15 d og udbydes i begrænset licitation jf. Tilbudsloven med forudgående prækvalifikation, således at alle interesserede kan indsende ansøgning om at deltage.

Projektet udføres i totalentreprise med arkitekt-, landskabs- og ingeniørydelser i henhold til Danske Ark og F.R.I.’s ydelsesbeskrivelser; herunder udarbejdelse af indledende skitseforslag til brug for udvælgelse af et samlet totalentrepriseteam. Ydelserne vil blive præciseret og uddybet i udbudsmaterialet.

Byggeriet opføres inden for gældende regler for offentligt støttede almene ældreboliger og den samlede entreprisesum er budgetteret til ca. kr. 32,4 mio inkl. moms.

OK Fonden opfordrer hermed interesserede totalentreprenører til at søge prækvalifikation til udførelse af opgaven. OK Fonden påtænker at udvælge 5 totalentreprenører til at afgive tilbud.

Det fulde udbudsmateriale fremsendes efter udvælgelsen til de 5 udvalgte totalentreprenører.
Annonceret 10-05-2021 kl. 16.00
Deadline 31-05-2021 kl. 12.00
Udbudstype Udbud under tærskelværdierne
Opgavetype Bygge- og anlægsopgaver
Tildelingskriterier Økonomisk mest fordelagtige bud
Uddybning af tildelingskriterier Tildelingskriterier vil fremgå af det udbudsmateriale, der udsendes til de 5 udvalgte totalentreprenører.
Dokumenter
Ordregiver S/I Den selvejende almene ældreboliginstitution // CVR:40938508
Skønnet kontraktsum 32400000 DKK
Udvælgelseskriterier Nedenstående punkter 1 - 4 skal oplyses for såvel totalentreprenør og de rådgivere, der deltager i totalentreprise-teamet. 

1. Ansøgningsbrev med:
Fuldstændig firmanavn jf. cvr-registret
Firmaets kontaktperson inkl. telefonnummer
CVR-nummer
Adresse, telefonnummer samt e-mailadresse.
2. Økonomisk kapacitet
Angivelse af oplysninger om virksomhedens økonomiske nøgletal for de seneste 3 regnskabsår
3. Teknisk kapacitet
Referenceliste over de betydeligste almene boligbyggerier ansøgerne har udført gennem de seneste 5 år gerne med fokus på brugerinddragelse i processen. Der ansøges med op til 8 referencer à max 1 A4-side.
4. Tro og Love
Ansøger medsender underskrevet Tro og love-erklæring vedr. ubetalt gæld til det offentlige.

Udvælgelse vil ske på baggrund af de ovenfor efterspurgte oplysninger med særlig vægt på relevante referencer, som nævnt i pkt. 3.
Adresse Lersø Park Alle 112
2100
København Ø
CPV kode 45000000-7 - Bygge- og anlægsarbejder
Udbudsform Begrænset licitation med prækvalifikation
Antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive tilbud 5
SMV venligt Ja
Kontaktperson Lone Backs
Kontakt E-mail: lone@lonebacks.dk
Telefon: +45 61361797
Modtagers firmanavn LONE BACKS Arkitekter ApS
Adresse for modtagelse af tilbud Ahlgade 40, 2., 4300 Holbæk
Åbn kommentarer til ændringer eller aflysning Luk kommentarer til ændringer eller aflysning


[10-05-2021 16:06:41]
Stavefejl rettet

Åbn tidligere version 10-05-2021 Luk tidligere version 10-05-2021
Titel PRÆKVALIFIKATION Totalentreprise, opførelse af seniobofællesskab, 24 boliger og fælleshus, Nykøbing Sj.
Dokumenttype Udbud af bygge- og anlægsopgaver
Opgavebeskrivelse Opførelse af 24 almene seniorboliger med tilhørende fælleshus og udarealer. Nybyggeriet udgør samlet set 2040 m², heraf udgør fælleshuset 163 m².

Opgaven udbydes i henhold til Bekendtgørelse af lov om indhentning af tilbud på visse
offentlige og offentligt støttede kontrakter (tilbudsloven) §§ 15 a – 15 d og udbydes i begrænset licitation jf. Tilbudsloven med forudgående prækvalifikation, således at alle interesserede kan indsende ansøgning om at deltage.

Projektet udføres i totalentreprise med arkitekt-, landskabs- og ingeniørydelser i henhold til Danske Ark og F.R.I.’s ydelsesbeskrivelser; herunder udarbejdelse af indledende skitseforslag til brug for udvælgelse af et samlet totalentrepriseteam. Ydelserne vil blive præciseret og uddybet i udbudsmaterialet.

Byggeriet opføres inden for gældende regler for offentligt støttede almene ældreboliger og den samlede entreprisesum er budgetteret til ca. kr. 32,4 mio inkl. moms.

OK Fonden opfordrer hermed interesserede totalentreprenører til at søge prækvalifikation til udførelse af opgaven. OK Fonden påtænker at udvælge 5 totalentreprenører til at afgive tilbud.

Det fulde udbudsmateriale fremsendes efter udvælgelsen til de 5 udvalgte totalentreprenører.
Annonceret 10-05-2021 kl. 16.00
Deadline 31-05-2021 kl. 12.00
Udbudstype Udbud under tærskelværdierne
Opgavetype Bygge- og anlægsopgaver
Tildelingskriterier Økonomisk mest fordelagtige bud
Uddybning af tildelingskriterier Tildelingskriterier vil fremgå af det udbudsmateriale, der udsendes til de 5 udvalgte totalentreprenører.
Dokumenter
Ordregiver S/I Den selvejende almene ældreboliginstitution // CVR:40938508
Skønnet kontraktsum 32400000 DKK
Udvælgelseskriterier Nedenstående punkter 1 - 4 skal oplyses for såvel totalentreprenør og de rådgivere, der deltager i totalentreprise-teamet. 

1. Ansøgningsbrev med:
Fuldstændig firmanavn jf. cvr-registret
Firmaets kontaktperson inkl. telefonnummer
CVR-nummer
Adresse, telefonnummer samt e-mailadresse.
2. Økonomisk kapacitet
Angivelse af oplysninger om virksomhedens økonomiske nøgletal for de seneste 3 regnskabsår
3. Teknisk kapacitet
Referenceliste over de betydeligste almene boligbyggerier ansøgerne har udført gennem de seneste 5 år gerne med fokus på brugerinddragelse i processen. Der ansøges med op til 8 referencer à max 1 A4-side.
4. Tro og Love
Ansøger medsender underskrevet Tro og love-erklæring vedr. ubetalt gæld til det offentlige.

Udvælgelse vil ske på baggrund af de ovenfor efterspurgte oplysninger med særlig vægt på relevante referencer, som nævnt i pkt. 3.
Adresse Lersø Park Alle 112
2100
København Ø
CPV kode 45000000-7 - Bygge- og anlægsarbejder
Udbudsform Begrænset licitation med prækvalifikation
Antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive tilbud 5
SMV venligt Ja
Kontaktperson Lone Backs
Kontakt E-mail: lone@lonebacks.dk
Telefon: +45 61361797
Modtagers firmanavn LONE BACKS Arkitekter ApS
Adresse for modtagelse af tilbud Ahlgade 40, 2., 4300 Holbæk