Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Rådgivning i forbindelse med jordforurening 2021/S 086-222605

Kort beskrivelse

Rådgivning i forbindelse med afgrænsende boligundersøgelser i Region Hovedstaden, herunder risikovurdering overfor indeluften og kontakt med forurenet jord. Såfremt der er risiko overfor indeluften og/eller kontakt med forurenet jord, udarbejdes der afværgeprogram, skitseprojekt og moniteringsprogram.

Udbuddet er opdelt i 2 delaftaler:

- Delaftale 1 omhandler rådgivning i forbindelse med afgrænsende indeluftundersøgelser, hvor der indgås aftale med 3 rådgiver.

- Delaftale 2 omhandler rådgivning i forbindelse med kontaktundersøgelser, hvor der indgås kontrakt med én rådgiver. Tilbudsgiver kan vælge at byde på en eller begge delaftaler.

Læs mere
Ordregiver Region Hovedstaden
Annonceret 04-05-2021 kl. 00.00
Sidst ændret 04-05-2021 kl. 10.00
Deadline 04-06-2021 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:222605-2021:TEXT:DA:HTML
Leveringssted DANMARK, Hovedstaden
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse