Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Forretningstjenesteydelser: forskrifter, markedsføring, rådgivning, rekruttering, trykning og sikkerhed 2021/S 086-222505

Kort beskrivelse

Børne- og Undervisningsministeriet (BUVM), Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK), Kontor for Prøver, Eksamen og Test (PET) påtænker at udbyde opgaven med grafiske ydelser, front end-udvikling og kvalitetssikring af skriftligt prøvemateriale inden for Børne- og Undervisningsministeriets område.

Det er overordnet leverandørens opgave at hjælpe opgavekommissionerne med at udarbejde prøvematerialet i en "webprøvebygger", i ordregivers IT-system: "Prøvebygger". Denne hjælp ydes direkte på prøvematerialet i Prøvebygger. Herudover skal leverandøren kvalitetssikre det grafisk udtryk, når prøvematerialet er færdigt.

Nærværende forhåndsmeddelelse tjener til at gøre markedet opmærksom på det kommende udbud, samt opfordre til deltagelse i ordregiverens markedsundersøgelse.

I markedsundersøgelsen ønsker ordregiver særligt svar på en række spørgsmål.

Mere information om opgaven og markedsundersøgelsen kan findes på web-adressen angivet i bekendtgørelsens pkt. I.3).

Læs mere
Ordregiver Styrelsen for Undervisning og Kvalitet
Annonceret 04-05-2021 kl. 00.00
Sidst ændret 04-05-2021 kl. 10.00
Deadline
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:222505-2021:TEXT:DA:HTML
Leveringssted DANMARK
Dokumenttype Forhåndsmeddelelse