Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Trykning og hermed beslægtede tjenesteydelser 2021/S 071-181308

Kort beskrivelse

EU-udbud på indkøb og levering af trykkeri- og DTP- ydelser til Jysk Fællesindkøb. Udbuddet gennemføres af Skive Kommune på vegne af Jysk Fællesindkøb. Udbuddet er opdelt i følgende delaftaler:

- Delaftale 1: Mariagerfjord Kommune

- Delaftale 2: Skanderborg Kommune

- Delaftale 3: Skive Kommune.

De udbudte rammeaftaler har en løbetid på 2 år. Rammeaftalen kan forlænges i 2 x op til 12 måneder. Ordregivers enheder og institutioner er omfattet af rammeaftalen. Rammeaftalen gælder også selvejende institutioner, i det omfang det er muligt i henhold til gældende driftsoverenskomst. Mariagerfjord Kommune og Skive Kommune er forpligtet til at anvende den/de indgåede rammeaftale(r) til at dække sit forbrug. Mariagerfjord Kommune og Skive Kommune er dog berettiget til at anvende delydelsesreglen i udbudslovens § 8, stk. 2. Skanderborg Kommune vil i videst muligt omfang anvende den indgåede rammeaftale til at dække sit forbrug, men anvendelse af rammeaftalen er ikke forpligtende.

Læs mere
Ordregiver Skive Kommune
Annonceret 13-04-2021 kl. 00.00
Sidst ændret 13-04-2021 kl. 10.00
Deadline 12-05-2021 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:181308-2021:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Midtjylland, Nordjylland
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse