Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Indkøb og installation af 2 indløbsriste

På Grindsted Renseanlæg er de to eksisterende indløbsriste, efter 25 års drift, ved at være udslidt, og skal udskiftes med nyt og tidssvarende udstyr.
Indløbsristene er placeret i forbehandlingsbygningen i et ristebygværk som består af 2 ristekamre, en til hver indløbsrist. På bilag 1 ses en plan- og snittegning af ristebygværket. Efter at have passeret ristene ledes spildevandet til sandfanget. Den maksimale kapacitet af de eksisterende riste er ca. 2400 m3/t pr. rist. På bilag 2 fremgår data om de eksisterende riste.

Billund Vand & Energi har ved prækvalifikationen følgende krav som ønskes opfyldt:

Kapacitet på minimum 2400 m3/t pr. rist
Løsning som kræver mindst mulig ombygning af det eksisterende ristebygværk
Teknisk løsning med lang levetid og lave driftsomkostninger

Øvrige krav samt præcisering vil fremgå af udbudsmaterialet.

Hvis leverancen har interesse, så send senest onsdag den 28. april 2021, kl. 12.00 en interesse tilkendegivelse på mail til: JEPR@billundvand.dk.

Tilkendegivelsen skal indeholde et skitseforslag til løsning. Derudover højest 2 referencer fra tilsvarende installationer, samt generelle virksomhedsoplysninger og kontaktperson.

Billund Vand & Energi vil på baggrund af henvendelserne udvælge, højest 5, interesserede til at afgive bud.

Åbn udbudsdetaljer (gældende version 07-04-2021) Luk udbudsdetaljer (gældende version 07-04-2021)
Titel Indkøb og installation af 2 indløbsriste
Dokumenttype Varer og tjenesteydelser med klar grænseoverskridende interesse
Opgavebeskrivelse På Grindsted Renseanlæg er de to eksisterende indløbsriste, efter 25 års drift, ved at være udslidt, og skal udskiftes med nyt og tidssvarende udstyr.
Indløbsristene er placeret i forbehandlingsbygningen i et ristebygværk som består af 2 ristekamre, en til hver indløbsrist. På bilag 1 ses en plan- og snittegning af ristebygværket. Efter at have passeret ristene ledes spildevandet til sandfanget. Den maksimale kapacitet af de eksisterende riste er ca. 2400 m3/t pr. rist. På bilag 2 fremgår data om de eksisterende riste.

Billund Vand & Energi har ved prækvalifikationen følgende krav som ønskes opfyldt:

Kapacitet på minimum 2400 m3/t pr. rist
Løsning som kræver mindst mulig ombygning af det eksisterende ristebygværk
Teknisk løsning med lang levetid og lave driftsomkostninger

Øvrige krav samt præcisering vil fremgå af udbudsmaterialet.

Hvis leverancen har interesse, så send senest onsdag den 28. april 2021, kl. 12.00 en interesse tilkendegivelse på mail til: JEPR@billundvand.dk.

Tilkendegivelsen skal indeholde et skitseforslag til løsning. Derudover højest 2 referencer fra tilsvarende installationer, samt generelle virksomhedsoplysninger og kontaktperson.

Billund Vand & Energi vil på baggrund af henvendelserne udvælge, højest 5, interesserede til at afgive bud.
Annonceret 07-04-2021 kl. 10.00
Deadline 28-04-2021 kl. 12.00
Udbudstype Udbud under tærskelværdierne
Opgavetype Varekøb
Tildelingskriterier Bedste forhold mellem pris og kvalitet
Uddybning af tildelingskriterier Tilbuddene vil i det endelige udbud blive vurderet ud fra følgende kriterier:

Teknik/kvalitet 45%
Pris 30%
Driftsomkostninger 25%
Dokumenter
Ordregiver BILLUND VAND A/S
Adresse Grindsted Landevej 40
7200
Grindsted
CPV kode 45252200-0 - Udstyr til rensningsanlæg
Udbudsform Begrænset udbud (indkaldelse af interessetilkendegivelser/prækvalifikation)
SMV venligt Nej
Kontaktperson Jesper Primdahl
Kontakt E-mail: JEPR@billundvand.dk
Telefon: +45 76502708