Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Ingeniørmæssig projektering 2021/S 065-166385

Kort beskrivelse

Naturstyrelsen skal forestå kloakering af kolonihaver i Rødovre samt håndtering af overfladevand på kolonihavernes fællesområder. Området består af følgende 3 matrikler, matrikel nr. 1z, Islev By, Islev, Rødovre, matrikel nr. 1a, Islev By, Islev, Rødovre og matrikel nr. 1ak, Islev By, Islev, Rødovre, omfattende i alt 543 havelodder og fælles arealer (herefter betegnet området). Udbuddet vedrører totalrådgivning (ingeniørydelser) vedrørende bl.a. projektering, forundersøgelse, udbud, byggeledelse og fagtilsyn i forbindelse med kloakeringen af området. Det er rådgivers opgave at koordinere projektet under hele planlægnings-, forslags- og projekteringsfasen. Rådgiver skal under udførelsesfasen udføre fagtilsyn. Under punkt II.2.4) findes en nærmere beskrivelse af kontrakten.

Læs mere
Ordregiver Naturstyrelsen
Annonceret 02-04-2021 kl. 00.00
Sidst ændret 02-04-2021 kl. 10.01
Deadline 03-05-2021 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:166385-2021:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Hovedstaden
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse