Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Bortskaffelse og behandling af affald 2021/S 065-165579

Kort beskrivelse

Vestforbrænding, Københavns Kommune og Argo vil i april-maj invitere potentielle tilbudsgivere til markedsdialog om kommende fælles udbud af behandling af husstandsindsamlet plast mv. Udbuddet forventes offentliggjort juni 2021 og er genudbud af følgende EU-udbud: 2020/S 047-111150. Udbuddet vil omfatte 3 særskilte rammeaftaler (delaftale 1-3), hvor tilbudsgivere skal afgive et samlet tilbud på alle 3 delaftaler. Evalueringen af tilbud på delaftalerne sker samlet, idet delaftalerne tildeles til en og samme tilbudsgiver. Markedsdialogen har som formål at sikre, at udbudsmaterialet er konformt med markedets forventninger og muligheder, herunder afdække, hvad markedet kan byde ind med af genanvendelse af husstandsindsamlede plast mv. Vestforbrænding inviterer på denne baggrund potentielle tilbudsgivere til bilaterale dialogmøder i uge 16-18, samt giver mulighed for besigtigelse af plast-fraktionen og evt. levering af prøvelæs. Møderne vil som udgangspunkt blive gennemført på dansk.

Læs mere
Ordregiver I/S Vestforbrænding og datterselskaber
Annonceret 02-04-2021 kl. 00.00
Sidst ændret 02-04-2021 kl. 10.01
Deadline
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:165579-2021:TEXT:DA:HTML
Leveringssted DANMARK
Dokumenttype Forhåndsmeddelelse