Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Bygge- og anlægsarbejder 2021/S 065-162271

Kort beskrivelse

Opgaven udbydes som hovedentreprise. SDU ønsker med udvidelsen at imødekomme væksten i forsknings- og uddannelsesmiljøet på MMMI og knytte det tættere til beslægtede miljøer på Det Tekniske Fakultet.

Bygningen opføres som en selvstændig nybygning placeret i sammenhæng med og forbindelse til Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet (SDU Odense byggeafsnit 33) og ingeniørstudiernes bygninger (SDU Odense Byggeafsnit 42/43 og 44). Den udbudte hovedentreprise indeholder udover opførelse af selve bygningen også landskabsprojekt for de tilstødende udearealer. Den ydre fremtræden af bygningen og landskabsbearbejdning har til formål at skabe sammenhæng imellem eksisterende bygninger og udearealer og den indre funktionalitet i bygningen skal blandt andet bestå af et dreamlab, værkstæder, grupperum, møderum, kontorrum og fælles arealer.

- Bygherre: Bygningsstyrelsen

- Bruger: Syddansk Universitet

- Areal: 4 544 m2

- Entrepriseform: Hovedentreprise.

Læs mere
Ordregiver Bygningsstyrelsen
Annonceret 02-04-2021 kl. 00.00
Sidst ændret 02-04-2021 kl. 10.00
Deadline 03-05-2021 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:162271-2021:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Fyn
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse