Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Konsulentbistand i relation til forberedelse og etablering af en dansk-tysk udviklingsalliance.

Region Syddanmark sekretariatsbetjener en interimstyregruppe, som skal forberede etablering af en dansk-tysk udviklingsalliance på tværs af Region Syddanmark og Slesvig-Holsten. Som led i sekretariatsbetjeningen og som redskab for det videre forberedende arbejde ønskes konsulentbistand. Se nærmere beskrivelse af opgaven i vedhæftede opfordring til afgive tilbud (foreligger i henholdsvis en dansk- og tysksproget udgave).

Åbn udbudsdetaljer (gældende version 23-02-2021) Luk udbudsdetaljer (gældende version 23-02-2021)
Titel Konsulentbistand i relation til forberedelse og etablering af en dansk-tysk udviklingsalliance.
Dokumenttype Varer og tjenesteydelser med klar grænseoverskridende interesse
Opgavebeskrivelse Region Syddanmark sekretariatsbetjener en interimstyregruppe, som skal forberede etablering af en dansk-tysk udviklingsalliance på tværs af Region Syddanmark og Slesvig-Holsten. Som led i sekretariatsbetjeningen og som redskab for det videre forberedende arbejde ønskes konsulentbistand. Se nærmere beskrivelse af opgaven i vedhæftede opfordring til afgive tilbud (foreligger i henholdsvis en dansk- og tysksproget udgave).
Annonceret 23-02-2021 kl. 13.30
Deadline 15-03-2021 kl. 09.00
Udbudstype Udbud under tærskelværdierne
Opgavetype Tjenesteydelser
Tildelingskriterier Bedste forhold mellem pris og kvalitet
Uddybning af tildelingskriterier Ved valg af tilbudsgiver vil der blive anvendt tildelingskriteriet Kvalitet / Kompetencer / Pris, med følgende vægt: Kvalitet 50%, Kompetencer 35%, Pris 15%.
Dokumenter
Ordregiver Region Syddanmark
Skønnet kontraktsum 230000 DKK
Adresse Damhaven 12
7100
Vejle
CPV kode 79421200-3 - Projektering, undtagen bygge- og anlægsarbejder
Udbudsform Offentligt/åbent udbud
SMV venligt Ja
Kontaktperson Olav Sønderskov
Kontakt E-mail: Olav.soenderskov@rsyd.dk
Telefon: +45 61399853