Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Monitering af støjgener 2021/S 036-090183

Kort beskrivelse

Dette projekt ”Overvågning af lavfrekvent undervandsstøj” er muliggjort gennem en Finanslovbevilling, i forbindelse med udførelse af overvågningsaktiviteter i regi af Havstrategidirektivet (HSD), samt Det Nationale Overvågningsprogram for Vandmiljø og Natur (NOVANA). Projektet skal løbe i årene 2021 – 2024, men hvis relevant, har Styrelsen mulighed for at forlænge kontraktperioden, med skriftligt varsel. Projektet omhandler indsamling af data for tilførsel af energi til havmiljøet, helt konkret den energi undervandsstøj tilføjer havmiljøet. Undervandsstøj stammer fra mange forskellige aktiviteter på havet. Nogle lyde er helt naturlige, såsom bølgesprøjt og dyrenes egne lyde, mens andre er menneskeskabte og kan forårsage direkte eller indirekte skader på havets dyreliv. Generelt er der mangel på viden, både om den rummelige- og tidslige fordeling af støjudledningerne, samt i hvilket omfang dyrene påvirkes af disse lydudledninger. Der skelnes i havstrategien mellem 2 indikatorer. Den første omhandler impulslyde, såsom ramning af monopæle til fundering af havvindmøller og seismiske surveys som anvendes i olieefterforskningen. Den anden er lavfrekvent vedvarende støj i havene, som primært stammer fra skibstrafik og som dette udbud omhandler.

Læs mere
Ordregiver Miljøstyrelsen
Annonceret 22-02-2021 kl. 00.00
Sidst ændret 22-02-2021 kl. 11.00
Deadline 25-03-2021 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:090183-2021:TEXT:DA:HTML
Leveringssted DANMARK
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse