Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Bygge- og anlægsarbejder 2021/S 036-089066

Kort beskrivelse

Furesø Kommune har besluttet at plejecenter Lillevang skal udvides med flere boliger. Desuden er det med udvidelsen et ønske at forbedre funktionen af de eksisterende boliger med henblik på bedre udnyttelse af ressourrcer, flere hænder nærmere borgerne, og bedre forhold for både personalet og beboerne.

Mangor & Nagel Arkitekter har i samarbejde med Dominia Rådgivende Ingeniører udarbejdet et dispositionsforslag for hvordan Lillevang skal udvides.

Det udbudte projekt omfatter en udvidelse med 55 boliger med tilhørende landskab, hvoraf 16 boliger lægges som udvidelse af eksisterende bo-klynger nr. 3 og 4, og 39 boliger udføres inde i ellipsen i 2 etager. Det forventes at om-, til- og nybygning står færdigt i 2023, enkelte etaper evt. tidligere. Nybyggeriet skal DGNB-certificeres til mindst sølv som er mindste certificeringsordning.

Læs mere
Ordregiver Boligselskabet Farumsødal
Annonceret 22-02-2021 kl. 00.00
Sidst ændret 22-02-2021 kl. 11.00
Deadline 23-03-2021 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:089066-2021:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Østsjælland
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse