Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Udbud af grødeskæring i Middelfart Kommune

Middelfart Kommune udbyder grødeskæring af kommunens åbne offentlige vandløb.

Opgaverne er opdelt i 4 entrepriser, hvis nærmere omfang fremgår af vedhæftede dokumenter (arbejdsbeskrivelse) og bilag.
Der kan afgives tilbud på en eller flere entrepriser.

Tildelingskriteriumet er laveste pris pr. entreprise.

Kontraktperioden er 1. juni 2021 – 31. oktober 2024 med option på 2 x 1 års forlængelse på samme vilkår.

Tilbudsfristen er den 29. marts kl. 13.00.

Åbn udbudsdetaljer (gældende version 22-02-2021) Luk udbudsdetaljer (gældende version 22-02-2021)
Titel Udbud af grødeskæring i Middelfart Kommune
Dokumenttype Udbud af bygge- og anlægsopgaver
Opgavebeskrivelse Middelfart Kommune udbyder grødeskæring af kommunens åbne offentlige vandløb.

Opgaverne er opdelt i 4 entrepriser, hvis nærmere omfang fremgår af vedhæftede dokumenter (arbejdsbeskrivelse) og bilag.
Der kan afgives tilbud på en eller flere entrepriser.

Tildelingskriteriumet er laveste pris pr. entreprise.

Kontraktperioden er 1. juni 2021 – 31. oktober 2024 med option på 2 x 1 års forlængelse på samme vilkår.

Tilbudsfristen er den 29. marts kl. 13.00.
Annonceret 22-02-2021 kl. 06.00
Deadline 29-03-2021 kl. 13.00
Udbudstype Udbud under tærskelværdierne
Opgavetype Bygge- og anlægsopgaver
Tildelingskriterier Laveste pris
Dokumenter
Ordregiver Middelfart Kommune
Udvælgelseskriterier Dokumentation for gennemført åmandsuddannelse for medarbejdere der udfører manuelt arbejde i vandløbene samt dokumentation for maskinføreres åmandsuddannelse og minimum 2 års erfaring med grødeskæringsarbejde skal fremsendes sammen med tilbuddet.
Adresse Nytorv 9 9
5500
Middelfart
CPV kode 45246000-3 - Arbejder til vandløbsregulering og sikring mod oversvømmelser
Udbudsform Offentlig licitation
SMV venligt Ja
Kontaktperson Erik Madsen
Kontakt E-mail: erik.madsen@middelfart.dk
Telefon: +45 88884918