Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Træningsdata til Landbrugsstyrelsens satellitanalyser

Opgaven går ud på at indhente informationer fra landbrugserhvervet, som kan bruges til at forbedre Landbrugsstyrelsens satellitanalyser. Det drejer sig om datoer og sted for konkrete landbrugsaktiviteter på markniveau. Sådanne oplysninger ville kunne bruges til at forbedre algoritmerne i satellitanalyser og kvalitetssikringen heraf.
Opgaven vedrører indsamling af data i 2021, med option på forlængelse af aftalen for 2022 og 2023.

Åbn udbudsdetaljer (gældende version 17-02-2021) Luk udbudsdetaljer (gældende version 17-02-2021)
Titel Træningsdata til Landbrugsstyrelsens satellitanalyser
Dokumenttype Varer og tjenesteydelser uden klar grænseoverskridende interesse
Opgavebeskrivelse Opgaven går ud på at indhente informationer fra landbrugserhvervet, som kan bruges til at forbedre Landbrugsstyrelsens satellitanalyser. Det drejer sig om datoer og sted for konkrete landbrugsaktiviteter på markniveau. Sådanne oplysninger ville kunne bruges til at forbedre algoritmerne i satellitanalyser og kvalitetssikringen heraf.
Opgaven vedrører indsamling af data i 2021, med option på forlængelse af aftalen for 2022 og 2023.
Annonceret 17-02-2021 kl. 15.30
Deadline 12-03-2021 kl. 12.00
Udbudstype Udbud under tærskelværdierne
Opgavetype Tjenesteydelser
Tildelingskriterier Bedste forhold mellem pris og kvalitet
Uddybning af tildelingskriterier Pris vægtes 20 pct.,
Kvalitet vægtes 80 pct.
Dokumenter
Ordregiver Landbrugsstyrelsen
Skønnet kontraktsum 900000 DKK
Adresse Nyropsgade 30
1780
København V
WWW: www.lbst.dk
CPV kode 72310000-1 - Databehandling
75110000-0 - Generelle offentlige tjenester
Udbudsform Offentligt/åbent udbud
SMV venligt Ja
Kontaktperson Jakob Dragsbæk
Kontakt E-mail: jakdra@lbst.dk
Telefon: +45 61887885