Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Boligselskabet Nykøbing Mors - 49 almennyttige ungdomsboliger

Boligselskabet Nykøbing Mors udbyder 49 ungdomsboliger på Tranevej, Nykøbing Mors i offentlig licitation. Arbejder udbydes i fagentreprise. Tildelingskriterie er laveste pris.
Byggeriet omfatter:
Bygge- og anlægsopgaver i forbindelse med opførelse af 1925 m² nybygning af 49 ungdomsboliger fordelt på 2 blokke i 2 plan.
Blok 1 anvendes som ungdomsboliger til Sportscollege, hvor der i tilknytning er administrationslokaler.
Blok 2 anvendes som ungdomsboliger til øvrige studerende. De 2 blokke er meget identiske.
Nybyggeriet udføres som træbyggeri, med de bærende konstruktioner udført i træ, herunder også indvendige vægge. Facade beklædning udføres som skifferbeklædning, suppleret med træbeklædning i nicher ved boliger. Vinduer udføres som aluminium og træ/aluminium. Gulvbelægning er betongulv, vinylparket og vinylgulve i baderum. Lofter udføres i gips og træbeton. Der er i boliger og fælles områder partielle beklædninger med træpladebeklædning, øvrige vægflader malerbehandles. Trapper udføres som stålkonstruktioner. Altaner bæres i stål, værn udføres i stål og glas. Der er inventar i alle boliger samt fællesområder. Tagkonstruktion udføres som tagpapbeklædning. Samt tilhørende VVS-, ventilations og el-arbejder, herunder centralt ventilationsanlæg, gulvvarme samt fritstående radiatorer. Terrænarbejder omhandler terrænregulering, belægninger i form at træterrasser, betonfliser, stier af ob belægning, asfaltbelægning samt beplantning og inventar i terræn.

FAGENTREPRISER:
1. Råhusentreprisen
1.1 Byggepladsarbejde
1.2 Jordarbejde
1.3 Betonarbejde
1.4 Smedearbejde
1.5 Murerarbejde
1.6 Klinke- og Flisearbejde
1.7 Afløb i jord

2. Tømrer- og snedkerentreprisen
2.1 Stål generelt
2.2 Træ generelt/Skeletkonstruktioner
2.3 Loftarbejde
2.4 Tagarbejde
2.5 Blikkenslagerarbejde
2.6 Indvendige døre og vinduer, leverance
2.7 Indvendige døre og vinduer, montering

3. Facadelukningsentreprisen
3.1 Udvendige beklædninger
3.2 Natursten
3.3 Udvendige døre, vinduer og partier, leverance
3.4 Udvendige døre, vinduer og partier, montage

4. Gulventreprisen:
4.1 Støbte undergulve
4.2 Gulvarbejde

5. Inventarentreprisen:
6.1 Inventararbejde

6. Malerentreprisen:
6.1 Malerarbejde
6.2 Rengøring

7. VVS- og Ventilationsentreprisen:
7.1 VVS-arbejde
7.2 Ventilationsarbejde

8. EL-entreprisen:
8.1 EL-arbejde

9. Gartnerentreprisen:
9.1 Befæstelser incl. Inventar i terræn
9.2 Beplantning

Åbn udbudsdetaljer (gældende version 17-02-2021) Luk udbudsdetaljer (gældende version 17-02-2021)
Titel Boligselskabet Nykøbing Mors - 49 almennyttige ungdomsboliger
Dokumenttype Udbud af bygge- og anlægsopgaver
Opgavebeskrivelse Boligselskabet Nykøbing Mors udbyder 49 ungdomsboliger på Tranevej, Nykøbing Mors i offentlig licitation. Arbejder udbydes i fagentreprise. Tildelingskriterie er laveste pris.
Byggeriet omfatter:
Bygge- og anlægsopgaver i forbindelse med opførelse af 1925 m² nybygning af 49 ungdomsboliger fordelt på 2 blokke i 2 plan.
Blok 1 anvendes som ungdomsboliger til Sportscollege, hvor der i tilknytning er administrationslokaler.
Blok 2 anvendes som ungdomsboliger til øvrige studerende. De 2 blokke er meget identiske.
Nybyggeriet udføres som træbyggeri, med de bærende konstruktioner udført i træ, herunder også indvendige vægge. Facade beklædning udføres som skifferbeklædning, suppleret med træbeklædning i nicher ved boliger. Vinduer udføres som aluminium og træ/aluminium. Gulvbelægning er betongulv, vinylparket og vinylgulve i baderum. Lofter udføres i gips og træbeton. Der er i boliger og fælles områder partielle beklædninger med træpladebeklædning, øvrige vægflader malerbehandles. Trapper udføres som stålkonstruktioner. Altaner bæres i stål, værn udføres i stål og glas. Der er inventar i alle boliger samt fællesområder. Tagkonstruktion udføres som tagpapbeklædning. Samt tilhørende VVS-, ventilations og el-arbejder, herunder centralt ventilationsanlæg, gulvvarme samt fritstående radiatorer. Terrænarbejder omhandler terrænregulering, belægninger i form at træterrasser, betonfliser, stier af ob belægning, asfaltbelægning samt beplantning og inventar i terræn.

FAGENTREPRISER:
1. Råhusentreprisen
1.1 Byggepladsarbejde
1.2 Jordarbejde
1.3 Betonarbejde
1.4 Smedearbejde
1.5 Murerarbejde
1.6 Klinke- og Flisearbejde
1.7 Afløb i jord

2. Tømrer- og snedkerentreprisen
2.1 Stål generelt
2.2 Træ generelt/Skeletkonstruktioner
2.3 Loftarbejde
2.4 Tagarbejde
2.5 Blikkenslagerarbejde
2.6 Indvendige døre og vinduer, leverance
2.7 Indvendige døre og vinduer, montering

3. Facadelukningsentreprisen
3.1 Udvendige beklædninger
3.2 Natursten
3.3 Udvendige døre, vinduer og partier, leverance
3.4 Udvendige døre, vinduer og partier, montage

4. Gulventreprisen:
4.1 Støbte undergulve
4.2 Gulvarbejde

5. Inventarentreprisen:
6.1 Inventararbejde

6. Malerentreprisen:
6.1 Malerarbejde
6.2 Rengøring

7. VVS- og Ventilationsentreprisen:
7.1 VVS-arbejde
7.2 Ventilationsarbejde

8. EL-entreprisen:
8.1 EL-arbejde

9. Gartnerentreprisen:
9.1 Befæstelser incl. Inventar i terræn
9.2 Beplantning
Annonceret 17-02-2021 kl. 15.00
Deadline 11-03-2021 kl. 12.00
Udbudstype Udbud under tærskelværdierne
Opgavetype Bygge- og anlægsopgaver
Tildelingskriterier Laveste pris
Dokumenter
Ordregiver Domea.dk
Adresse Oldenburg Allé 3
2630
Taastrup
WWW: www.domea.dk
CPV kode 45000000-7 - Bygge- og anlægsarbejder
Udbudsform Offentlig licitation
SMV venligt Ja
Kontaktperson Lene Gregersen
Kontakt E-mail: lg@friis-moltke.dk
Telefon: +45 41947022
Modtagers firmanavn Friis & Moltke Architects
Adresse for modtagelse af tilbud lg@friis-moltke.dk