Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Byggekonstruktioner og -materialer; andre byggevarer (undtagen elapparatur) 2021/S 033-083396

Kort beskrivelse

Udbuddet vedrører levering af kloakbrøndgods og omfatter levering af dæksler, karme og riste som nedlægges i forbindelse med byggemodninger, kloaksaneringer, slidlagsarbejder og almindelige drifts- og vedligeholdelsesopgaver.

Læs mere
Ordregiver Aarhus Vand A/S
Annonceret 17-02-2021 kl. 00.00
Sidst ændret 17-02-2021 kl. 11.00
Deadline 17-03-2021 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:083396-2021:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Østjylland
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse - forsyningsvirksomhed