Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Kemikalier til vandbehandling 2021/S 032-079057

Kort beskrivelse

Udbuddet omfatter 5 delkontrakter (rammeaftaler) for indkøb af fældningskemikalier. De udbudte delkontrakter træder i kraft 1. maj 2021 og udløber efter 3 år med option på at forlænge kontrakten i yderligere tolv (12) måneder. Den maksimale varighed af kontrakten derved 4 år. Den samlede værdi af delkontrakterne er over 3 år ca. 6,0 mio. DKK (DKK ex moms). Såfremt delkontrakten forlænges til samlet 4 år, vil den total kontraktsum være ca. 8,0 mio. DKK. Nordkøb A/S gennemfører udbuddet på vegne af Forsyning Helsingør, Fredensborg Forsyning, Gribvand, Halsnæs Forsyning og Hillerød Forsyning. Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud i henhold til udbudsloven (lov nr. 1564 af 15.12.2015).

Læs mere
Ordregiver Nordkøb A/S
Annonceret 16-02-2021 kl. 00.00
Sidst ændret 16-02-2021 kl. 09.00
Deadline 16-03-2021 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:079057-2021:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Nordsjælland
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse