Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Salt og ren natriumchlorid 2021/S 032-078990

Kort beskrivelse

SKI planlægger at udbyde en rammeaftale angående levering af vejsalt og bæredygtige tømidler til brug for glatførebekæmpelse. Rammeaftalen forventes at være opdelt i delaftaler i forhold til rammeaftalens sortiment og geografiske områder. Rammeaftalens sortiment forventes at omfatte havsalt, stensalt og vakuumsalt i løsvægt, salt i sække, saltlage samt bæredygtige tømidler. Nærmere oplysninger om delaftalerne, herunder antal delaftaler, vil fremgå af udbudsmaterialet, når rammeaftalen udbydes. Rammeaftalen vil være forpligtende for de af SKI's kunder, som inden udbuddet har tilsluttet sig samt forpligtende for staten, idet det er en centralt koordineret aftale. Nærmere oplysninger om kundegruppen og udstrækningen af forpligtelsen vil fremgå af udbudsmaterialet, når rammeaftalen udbydes.

Læs mere
Ordregiver Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S
Annonceret 16-02-2021 kl. 00.00
Sidst ændret 16-02-2021 kl. 09.00
Deadline
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:078990-2021:TEXT:DA:HTML
Leveringssted DANMARK
Dokumenttype Forhåndsmeddelelse