Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

- 5943 - Rocking furnace

.

Åbn udbudsdetaljer (gældende version 15-02-2021) Luk udbudsdetaljer (gældende version 15-02-2021)
Titel - 5943 - Rocking furnace
Dokumenttype Varer og tjenesteydelser med klar grænseoverskridende interesse
Opgavebeskrivelse .
Annonceret 05-02-2021 kl. 12.00
Deadline 26-02-2021 kl. 12.00
Udbudstype Udbud under tærskelværdierne
Opgavetype Varekøb
Tildelingskriterier Bedste forhold mellem pris og kvalitet
Link til udbudsmateriale http://eu.eu-supply.com/ctm/Supplier/PublicPurchase/292842
Ordregiver Danmarks Tekniske Universitet - DTU
Adresse Anker Engelunds Vej 1
2800
Kgs. Lyngby
CPV kode 42300000-9 - Fyr, forbrændingsovne og ovne, til laboratoriebrug og industriel brug
42341000-8 - Ovne til erhvervsmæssig brug
42340000-1 - Ovne, ikke til privat brug
Udbudsform Offentligt/åbent udbud
Kontaktperson Michael Nyberg
Kontakt E-mail: micny@dtu.dk
Telefon: +45 45252525