Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Bygge- og anlægsarbejder 2021/S 031-076463

Kort beskrivelse

Rebild Kommune ønsker at opføre et sundhedshus (samlet bruttoetageareal op til 5 200 m2) bestående af en kommunalt ejet del (1 800 m2), et eksternt finansieret fælleshus (1 400 m2) og et privatejet praksishus (forventet størrelse op til 2 000 m2) samt et torv i nær tilknytning hertil. Lars Pedersen og Søn A/S har på opførelsestidspunktet adkomst til grunden, hvorpå det privatejede praksishus skal opføres. Det er en forudsætning for realisering af projektet, at det samlede projekt opføres af Lars Pedersen og Søn A/S, af hensyn til det arkitektoniske udtryk samt sundhedshusets helhed. Rebild Kommune er bygherre på den kommunale del samt den eksternt finansierede del. Lars Pedersen og Søn A/S varetager bygherrerollen for Rebild Kommune, og forpligter sig herved til at varetage Rebild Kommunes udbudspligt ved anvendelse af den delegerede bygherremodel.

Læs mere
Ordregiver Rebild Kommune
Annonceret 15-02-2021 kl. 00.00
Sidst ændret 15-02-2021 kl. 09.00
Deadline
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:076463-2021:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Nordjylland
Dokumenttype Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed