Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Markedsdialog vedr. kommende udbud af laboratorieydelser

Oplæg til markedsdialog - laboratorieydelser:
I forbindelse med et kommende genudbud af rammeaftale vedr. laboratorieydelser ønsker Fors A/S at have en dialog med markedet.

Om den udbudte kontrakt:
Fors A/S har (fortsat) behov for en rammeaftale på levering af laboratorieydelser. Ydelserne omfatter bl.a. prøvetagning samt analyse af spildevandsprøver, slamprøver og vandprøver.

Om markedsdialogen:
Fors A/S er i gang med at forberede det kommende udbud af rammeaftalen og i den forbindelse ønsker vi at afdække mulighederne i markedet gennem dialog med markedsaktørerne, som beskrevet under udbudslovens § 39 og under iagttagelse af ligebehandlingsprincippet.

Fors A/S ønsker gennem dialogen bl.a. at få afdækket, om der kan være fordele (både for Fors A/S og markedsaktørerne) i at opdele ydelseskøbene i flere aftaler, herunder hvilken sammensætning af aftaler, der vil give mest værdi for Fors A/S.

Desuden ønsker Fors A/S at få afdækket, hvilke varslingsmekanismer (ved overskridelse af kravværdier) som markedet kan tilbyde.

Derudover ønsker Fors A/S at lære mere om mulighederne for digital håndtering af prøvetagningsrekvisitioner sådan som de eksisterer i dag, samt hvad der udvikles på for fremtiden.

Ydermere ønsker Fors A/S at vide mere om de digitale brugergrænseflader som markedet kan tilbyde, herunder især hvilke funktionaliteter, der kan tilbydes brugerne.

Dialogens rammer:
Fors A/S udsender en spørgeramme til de virksomheder, der tilmelder sig markedsdialogen. Møderne vil blive tilrettelagt på en sådan måde, at alle deltagere får de samme oplysninger, og spørgsmålene stilles ud fra spørgerammen. Som afslutning på markedsdialogen udarbejder Fors A/S et notat om Fors A/S’ konklusioner på dialogen.
Dialogen forventes afholdt i løbet af februar og marts 2021. De enkelte dialogmøder vil have en varighed af 1 time. Der afholdes individuelle møder med alle interesserede markedsaktører, og der afholdes så mange møder som er nødvendigt.

Deltagelse:
Hvis du/din virksomhed ønsker at deltage i markedsdialogen, bedes du/I kontakte Udbudskonsulent Rasmus P. Bruun på rpl@fors.dk. Tilmeldelse bedes ske hurtigst muligt og senest fredag d. 12/3 2021.

Åbn dokument 1 (12-02-2021) Luk dokument 1 (12-02-2021)
Titel Markedsdialog vedr. kommende udbud af laboratorieydelser
Dokumenttype Indberetning af indkøbsplaner
Opgavebeskrivelse Oplæg til markedsdialog - laboratorieydelser:
I forbindelse med et kommende genudbud af rammeaftale vedr. laboratorieydelser ønsker Fors A/S at have en dialog med markedet.

Om den udbudte kontrakt:
Fors A/S har (fortsat) behov for en rammeaftale på levering af laboratorieydelser. Ydelserne omfatter bl.a. prøvetagning samt analyse af spildevandsprøver, slamprøver og vandprøver.

Om markedsdialogen:
Fors A/S er i gang med at forberede det kommende udbud af rammeaftalen og i den forbindelse ønsker vi at afdække mulighederne i markedet gennem dialog med markedsaktørerne, som beskrevet under udbudslovens § 39 og under iagttagelse af ligebehandlingsprincippet.

Fors A/S ønsker gennem dialogen bl.a. at få afdækket, om der kan være fordele (både for Fors A/S og markedsaktørerne) i at opdele ydelseskøbene i flere aftaler, herunder hvilken sammensætning af aftaler, der vil give mest værdi for Fors A/S.

Desuden ønsker Fors A/S at få afdækket, hvilke varslingsmekanismer (ved overskridelse af kravværdier) som markedet kan tilbyde.

Derudover ønsker Fors A/S at lære mere om mulighederne for digital håndtering af prøvetagningsrekvisitioner sådan som de eksisterer i dag, samt hvad der udvikles på for fremtiden.

Ydermere ønsker Fors A/S at vide mere om de digitale brugergrænseflader som markedet kan tilbyde, herunder især hvilke funktionaliteter, der kan tilbydes brugerne.

Dialogens rammer:
Fors A/S udsender en spørgeramme til de virksomheder, der tilmelder sig markedsdialogen. Møderne vil blive tilrettelagt på en sådan måde, at alle deltagere får de samme oplysninger, og spørgsmålene stilles ud fra spørgerammen. Som afslutning på markedsdialogen udarbejder Fors A/S et notat om Fors A/S’ konklusioner på dialogen.
Dialogen forventes afholdt i løbet af februar og marts 2021. De enkelte dialogmøder vil have en varighed af 1 time. Der afholdes individuelle møder med alle interesserede markedsaktører, og der afholdes så mange møder som er nødvendigt.

Deltagelse:
Hvis du/din virksomhed ønsker at deltage i markedsdialogen, bedes du/I kontakte Udbudskonsulent Rasmus P. Bruun på rpl@fors.dk. Tilmeldelse bedes ske hurtigst muligt og senest fredag d. 12/3 2021.
Annonceret 12-02-2021 kl. 13.37
Deadline
Udbudstype Indkøbsplaner
Opgavetype
Tildelingskriterier
Ordregiver Fors A/S
Adresse Betonvej 12
4000
Roskilde
WWW: www.fors.dk
CPV kode
Kontakt E-mail: udbud@fors.dk
Telefon: +45 70202066