Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Markedsdialog - Specialbørnehaven Himmelhuset

Invitation til markedsdialog vedr. renovering og tilbygning af Specialbørnehaven Himmelhuset. Helsingør Kommune ønsker at inddrage alle relevante aktører, som kan bidrage til, at målsætningerne for projektet bliver opfyldt. Det gælder især entreprenørerne i markedet, der efter Helsingør Kommunes opfattelse, bliver en helt central brik i projektets succes.

Helsingør Kommune ønsker Specialbørnehaven Himmelhuset ombygget og tilbygget. Der vil i dette projekt blive lagt stort fokus på en høj prioritering af bæredygtighed, foruden brugerhensyn til børn med særligt udfordret handicap.

Himmelhusets eksisterende bygning der er på 250m2 ønskes ombygget. Dertil kommer et ønske om en nybygning eller tilbygning på 180m2 der skal opføres som lavenergihus. Byggeriet vil skulle foregå mens den eksisterende bygning er i drift.

Ombygning i eksisterende hovedbygning:
Hovedbygning er udført i gule facademursten, med bagmur i gasbeton. Bygning er opført på punktfundamenter. Tag er med ensidig hældning, belagt med tagpap. Gulve er belagt med linoleum på spånplade lagt oven på vandbårent gulvvarme system. Lofter udført af akustiske perforede gipsplader.

Ombygning udføres indenfor eksisterende rammer:
Da ombygning foretages imens bygningen er i anvendelse skal der opstilles støv og støjadskillende midlertidige vægge. Særligt støjende aktiviteter skal planlægges at foretages udenfor institutionens åbningstid. Byggeaffald skal sorteres i så rene fragmentioner som muligt.

Der skal fortrinsvis anvendes tilsvarende materialer som i eksisterende byggeri. Hvor det er muligt, uden at fravige for meget fra eksisterende færdige udtryk, kan der anvendes materialer med bæredygtige egenskaber.
Gulvvarme system ombygges i de rum hvor vægge flyttes og nye rum skabes. Nye indvendige vægge udføres i genanvendelige fiberplader (fermacell). Nye gulve udføres som traditionel opbygning som eksisterende. Lofter udføres, i nye rum, med loftbeklædning med høj lydabsorbation evne (træbeton). Indvendige døre udføres som malede glatte massive døre, med fingerklemmesikring og rustfri sparkeplade, uden bundtrin.

Ny bygning / tilbygning:
Ny bygning eller tilbygning på ca. 180m2, udføres som et lavenergihus, udføres som bygningsklasse 2020 efter krav i BR18 og efter anvisning af SBi-anvisning 213. Byggeriet skal udføres efter bæredygtighedsprincippet, men bygningen skal ikke certificeres.
Der stilles krav til at alle materialer der anvendes i bygningen kan dokumenteres at indeholder min. 1 af følgende certificeringer: PEFC, FSC, NF Enviroment, Svanemærket, Rainforest Alliance, EU-Blomsten, Genbrug, Forever Recycled PP og øvrige bæredygtigheds certificeringer - oplistning er ikke udtømmende.
Byggemodning skal være inklusiv. Byggeriet skal udføres som præfabrikeret modulbyggeri med skruefundamenter således at selve opførelsen og lukningsentreprisen af bygningen kan foregå hurtigst muligt. Bygningen skal opfylde krav til let tilgængelighed for kørestolsbrugere.
Udvendige belægnings arbejder/ramper, niveaufri adgangs- og flugtvejsforhold mv., orienteringsbelysning skal være inklusiv. Indretning udføres med nye køkken og skabs arrangementer. Hjælpemidler og inventar fra eksisterende bygning skal overflyttes og installeres i den nye bygning. Byggeriet skal således afleveres til bygherre som nøglefærdig bygning klar til brug.

Følgende krav til bæredygtighed skal tilsigtes bygningen udføres i:
Tagflader udføres med solpaneler og undertag. (Ennogie solceller og vegetabilsk tagpap)
Ydervægge udføres i træelementer med træfiberisolering uden BOR salte.
Yderbeklædning udføres i vedligeholdelsesfrit træ (Kebony eller Thermowood)
Indvendige vægge beklædes med fibergips (Fermacell) med Svanemærket malerbehandling eller glat og splintfri hvidpigmenteret finerplader.
Gulvoverflader udføres i bambus baseret gulvbrædder (MOSO Bamboo Ultradensity)
Lofter udføres i lydabsorberende plader i træbeton cradle to cradle certificeret (Troldtekt)
Vinduer og yderdøre udføres som træ/alu. vinduer med termostatstyret ventilationsåbningssystem (Ventilationsvinduet)
Indvendige døre udføres som hvidpigmenterede egetræ finérdøre, med indbygget fingerklemmesikring og sparkeplader i rustfrit stål.
Karme, indfatninger og paneler udføres i olieret hvidpigmenteret egetræ eller tilsvarende lyst

Interesserede i projektet skal henvende sig til udbud@mowe.dk. Interesserede bedes fremsende en reference, der er sammenlignelige med projektet. Hvis Helsingør Kommune modtager mere end to anmodninger vil kommunen foretage en udvælgelse på baggrund af referencen.

Åbn udbudsdetaljer (gældende version 12-02-2021) Luk udbudsdetaljer (gældende version 12-02-2021)
Titel Markedsdialog - Specialbørnehaven Himmelhuset
Dokumenttype Udbud af bygge- og anlægsopgaver
Opgavebeskrivelse Invitation til markedsdialog vedr. renovering og tilbygning af Specialbørnehaven Himmelhuset. Helsingør Kommune ønsker at inddrage alle relevante aktører, som kan bidrage til, at målsætningerne for projektet bliver opfyldt. Det gælder især entreprenørerne i markedet, der efter Helsingør Kommunes opfattelse, bliver en helt central brik i projektets succes.

Helsingør Kommune ønsker Specialbørnehaven Himmelhuset ombygget og tilbygget. Der vil i dette projekt blive lagt stort fokus på en høj prioritering af bæredygtighed, foruden brugerhensyn til børn med særligt udfordret handicap.

Himmelhusets eksisterende bygning der er på 250m2 ønskes ombygget. Dertil kommer et ønske om en nybygning eller tilbygning på 180m2 der skal opføres som lavenergihus. Byggeriet vil skulle foregå mens den eksisterende bygning er i drift.

Ombygning i eksisterende hovedbygning:
Hovedbygning er udført i gule facademursten, med bagmur i gasbeton. Bygning er opført på punktfundamenter. Tag er med ensidig hældning, belagt med tagpap. Gulve er belagt med linoleum på spånplade lagt oven på vandbårent gulvvarme system. Lofter udført af akustiske perforede gipsplader.

Ombygning udføres indenfor eksisterende rammer:
Da ombygning foretages imens bygningen er i anvendelse skal der opstilles støv og støjadskillende midlertidige vægge. Særligt støjende aktiviteter skal planlægges at foretages udenfor institutionens åbningstid. Byggeaffald skal sorteres i så rene fragmentioner som muligt.

Der skal fortrinsvis anvendes tilsvarende materialer som i eksisterende byggeri. Hvor det er muligt, uden at fravige for meget fra eksisterende færdige udtryk, kan der anvendes materialer med bæredygtige egenskaber.
Gulvvarme system ombygges i de rum hvor vægge flyttes og nye rum skabes. Nye indvendige vægge udføres i genanvendelige fiberplader (fermacell). Nye gulve udføres som traditionel opbygning som eksisterende. Lofter udføres, i nye rum, med loftbeklædning med høj lydabsorbation evne (træbeton). Indvendige døre udføres som malede glatte massive døre, med fingerklemmesikring og rustfri sparkeplade, uden bundtrin.

Ny bygning / tilbygning:
Ny bygning eller tilbygning på ca. 180m2, udføres som et lavenergihus, udføres som bygningsklasse 2020 efter krav i BR18 og efter anvisning af SBi-anvisning 213. Byggeriet skal udføres efter bæredygtighedsprincippet, men bygningen skal ikke certificeres.
Der stilles krav til at alle materialer der anvendes i bygningen kan dokumenteres at indeholder min. 1 af følgende certificeringer: PEFC, FSC, NF Enviroment, Svanemærket, Rainforest Alliance, EU-Blomsten, Genbrug, Forever Recycled PP og øvrige bæredygtigheds certificeringer - oplistning er ikke udtømmende.
Byggemodning skal være inklusiv. Byggeriet skal udføres som præfabrikeret modulbyggeri med skruefundamenter således at selve opførelsen og lukningsentreprisen af bygningen kan foregå hurtigst muligt. Bygningen skal opfylde krav til let tilgængelighed for kørestolsbrugere.
Udvendige belægnings arbejder/ramper, niveaufri adgangs- og flugtvejsforhold mv., orienteringsbelysning skal være inklusiv. Indretning udføres med nye køkken og skabs arrangementer. Hjælpemidler og inventar fra eksisterende bygning skal overflyttes og installeres i den nye bygning. Byggeriet skal således afleveres til bygherre som nøglefærdig bygning klar til brug.

Følgende krav til bæredygtighed skal tilsigtes bygningen udføres i:
Tagflader udføres med solpaneler og undertag. (Ennogie solceller og vegetabilsk tagpap)
Ydervægge udføres i træelementer med træfiberisolering uden BOR salte.
Yderbeklædning udføres i vedligeholdelsesfrit træ (Kebony eller Thermowood)
Indvendige vægge beklædes med fibergips (Fermacell) med Svanemærket malerbehandling eller glat og splintfri hvidpigmenteret finerplader.
Gulvoverflader udføres i bambus baseret gulvbrædder (MOSO Bamboo Ultradensity)
Lofter udføres i lydabsorberende plader i træbeton cradle to cradle certificeret (Troldtekt)
Vinduer og yderdøre udføres som træ/alu. vinduer med termostatstyret ventilationsåbningssystem (Ventilationsvinduet)
Indvendige døre udføres som hvidpigmenterede egetræ finérdøre, med indbygget fingerklemmesikring og sparkeplader i rustfrit stål.
Karme, indfatninger og paneler udføres i olieret hvidpigmenteret egetræ eller tilsvarende lyst

Interesserede i projektet skal henvende sig til udbud@mowe.dk. Interesserede bedes fremsende en reference, der er sammenlignelige med projektet. Hvis Helsingør Kommune modtager mere end to anmodninger vil kommunen foretage en udvælgelse på baggrund af referencen.
Annonceret 12-02-2021 kl. 12.00
Deadline 24-02-2021 kl. 12.00
Udbudstype Udbud under tærskelværdierne
Opgavetype Bygge- og anlægsopgaver
Tildelingskriterier Økonomisk mest fordelagtige bud
Uddybning af tildelingskriterier De fastlægges efter markedsdialogen.
Ordregiver HELSINGØR KOMMUNE // CVR:64502018
Udvælgelseskriterier Hvis Helsingør Kommune modtager mere end to anmodninger vil kommunen foretage en udvælgelse på baggrund af referencen.
Adresse Stengade 59
3000
Helsingør
CPV kode 45000000-7 - Bygge- og anlægsarbejder
Udbudsform Offentlig licitation
SMV venligt Ja
Kontaktperson Sabina Happel
Kontakt E-mail: sh@mowe.dk
Telefon: +45 22710535