Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Tjenester i forbindelse med hotel, restaurant og detailhandel 2021/S 030-075195

Kort beskrivelse

Udbud af forpagtning vedrørende drift af Det Kongelige Teaters restaurationer. Forpagtning er opdelt i delaftale 1: Skuespilhuset og i delaftale 2: Operaen.

Varighed af kontrakten er 5 år med mulighed for forlængelse i 4 x 1 år.

Estimerede kontraktværdier/omsætning i denne bekendtgørelse er opgjort for 5 år.

Processen er en åben proces uden prækvalifikation men med forhandling. jf. udbudsbetingelserne.

Læs mere
Ordregiver Det Kongelige Teater
Annonceret 12-02-2021 kl. 00.00
Sidst ændret 12-02-2021 kl. 09.01
Deadline 12-03-2021 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:075195-2021:TEXT:DA:HTML
Leveringssted DANMARK, Hovedstaden
Dokumenttype Sociale og andre specifikke tjenesteydelser - offentlige kontrakter